Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter # 3166 What Love Today

Love letters of spiritual upliftment from God

איזו אהבה היום
26 יולי 2009 3166 # Heavenletter

God said
איזה סיפור תחיה היום, ואיזה סיפור תספר?

איזו אהבה תחנכו היום,ואיזו אהבה תסכימו לקבל? מאיזו אהבה תיסוגו,
מתי תבינו שברחתם מאהבה, כאילו היתה יותר מדי עבורכם, אולי כמו היתה
ארוחת חג ,בה הייתם מוכרחים לקום בקושי מהשולחן, ולומר, "די מספיק, תודה רבה . באמת שבעתי די."

כן אפשר לאכול יותר מדי, אבל לקבל יותר מדי אהבה? אין זה אפשרי.הדבר מגוחך מדי ואינו נתן לקחת בחשבון כלל.

אכן אפשר לקבל יותר מדי ממה שאיננו אהבה. זה קרה לכם, הלא כן? האם לא התמלאתם במנה החורגת מאהבה?
קמצוץ ממשהו שאיננו אהבה הוא כבר יותר מדי.
בואו ניפטר בכלל מכעס מזויף , מבושה עימותים, רגשות פגועים, התרסה ,
הצקה,נזיפה, מורת רוח ועוד ועוד .
אנוכי מכנה אותם זיוף. הם אולי מורגשים אמיתיים, ובכל זאת רגשות שליליים מניפים דגלים כוזבים. הם תחיה של פגיעות מהעבר. הם הנם כתלויים על קולבים . תודו, הם אינם שייכים עכשיו לכאן בכלל.

סיימו אותם אחת ולתמיד.שיכחו מכל הרגשות הלא נוחים הללו. שיכחו משמותיהם , שיכחו מהכוח הבדוי שלהם עליכם. הם יכולים להיות התירוץ על מה שיש בחיים שלכם עכשיו. האם באמת תרצו אותם? כל הרגשות הללו הנם תחבולה להשאיר אותכם משועבדים להם. אם
הנכם מעונינים להשתעבד, תנו לי לשעבד אתכם אלי.

אינכם עבדים בשירות השליליות.
אל תתנו לה לצוד אתכם. אל תסכימו לקנות כל מה שהשליליות מוכרת.
אל תתנו לאף אחד לביים לכם את המראות שתראו, ולהזמין ולכוון לכם את המנגינות שתשמעו.

אנוכי אמרתי אין לכם אויבים.
אך עתה אומר אנוכי השליליות היא האויב שלכם.
התרחקו ממנה כמו ממגיפה.
זיכרו מי הם החברים שלכם.
שליליות איננה אחד מהם.
זיכרו מי הם נאמניכם.

השליליות בכל שם שהוא, איננה החבר שלכם. לא תוכלו להמיר שליליות להיות החבר שלכם. אתם צריכים להיפרד מהשליליות לתמיד.לשלחה לדרכה.

כשמישהו צועק "שריפה", זה לא בהכרח אומר שיש באמת שריפה.
השליליות אומרת לכם שיש שריפה
או שעומדת להתרחש שריפה. כמובן השליליות שורפת אתכם.

בגלל שהושפלתם יום אחד, אינה סיבה להמשיך ולשאת אותה איתכם למחרת.

אל תראו עוד עלבונות.

ראו את האהבה. אם אינכם יכולים לראות אהבה, אז ראו איך אחרים מחפשים אחר אהבה. אין בנמצא מישהו
שאינו רוצה להיות מוערך מספיק וראוי להיות נאהב.

היו האחד שאוהב ראשון, אהובים . אם זה רק שבריר אהבה שתוכלו לתת , תנו אותה. החלקיק הקטן ביותר של אהבה הנו בכל זאת , זרע של אהבה, וזרעים נובטים, ונבטים צומחים.

יש את כל האהבה בעולם, היא רק צריכה להיות מופצת. היא צריכה להתגלות, ואז לנוע להיות מופצת.
אהבה נקראה בעבר להבה ,אנוכי אקרא לה צרי קריר. אנוכי אכנה אותה, עלווה ירוקה ,משובבת באוושת הרוח הקלה.
אנוכי אכנה את האהבה, ללא דיבור, האהבה מהסוג של השקט העצום. אכנה את האהבה השמש הזורחת ומתפתחת ליום מלא אור. אכנה אהבה סיפור. אנוכי אכנה אותה הסיפור של החיים שלך.

אנוכי קראתי לאהבה.
אבקשכם אהבו אחד את השני, אם לא תדעו דבר מלבד אהבה.
אבקשכם להשאיר הכל בצד מלבד האהבה.
אנוכי מבקש מכם לאהוב
כאילו שאין שום דבר אחר לעשות. וזו היא האמת ,אהובים.
אין שום דבר אחר לעשות רק לאהוב,
אהבו עכשיו, ואהבו מעכשיו הלאה. וזה אומר מעכשיו ולעולם.

מאנגלית
עדנה בראל

www.heavenletters.org/what-love-today/html