Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #3165 All The Wonderful Things

Love letters of spiritual upliftment from God

כל הדברים הנהדרים
25 יולי 2009 3165# Heavenletter

God said

מהם כל הדברים הנהדרים שתוכלו לחשב עליהם ,שתוכלו לעשות עבור עצמכם היום? ישנם הרבה דברים נהדרים .ערכו רשימה,תנו לה לזרום,ואז, כשסימתם עם הרשימה לעכשיו, עם מה מהרשימה הייתם מתחילים ? האם יש ראשון או שני או אחרון? או האם יש מכל הדברים הנהדרים משהו שאתם יכולים לעשות יחד בו זמנית?

הנה כמה מהצעותי,שלי וכמובן,אנוכי יודע שאתם לא חשים שזה הולם.
אם אינכם יכולים לעשותם,בלא מאמץ,לפחות הביעו את כוונתכם.כשהינכם מעונינים להשיג משהו זה התחלה טובה.

דבר ראשון, שחררו את כל הדאגות והטרדות.הם לא אמורים להיות נוכחים כעת בחייכם.הם שאריות של התרגשויות ולחצים.הרשו לי להבטיחכם שלא תוכלו להמשיך את הזרימה עמהם. תוכלו להסתדר נהדר בלעדיהם. מהיכן הם הצטברו בעצם? עכשיו אמרו לדאגות ולטרדות להיעלם.

הנכם האחראים לשמחתכם , אז עכשיו קראו לשמחה אליכם.

עשו כל מה שהנכם מחויבים לעשות ועשו זאת בשמחה. היו כספורטאים טובים.

אם הייתם רוצים ללכת לים, אך הינכם בעבודה וחייבים להשאר בעבודה, דמיינו תמונה של הים שתשטוף אתכם. לדמיין את הים מביאה אתכם מחצית הדרך לשם.

אם היום אתם באמת לא רוצים לעשות דבר,עשו מה שהכרחי כאילו שזה הכי קל, כאילו שלא עשיתם כלל דבר.

וכאשר תוכלו לקחת יום חופשי, קחו אותו וחושו זאת כאילו זה עכשיו.

וכשאתם רוצים לעבוד,עבדו. זו הטובה מהיקום שיש לכם עבודה לעשות. האם לפעמים חשבתם שאם יש לכם עבודה זה פגיעה בכם?

וכשהעבודה איננה מספקת אתכם, האם תחשבו על לדמותני,לא גבוה למעלה בשמים מעליכם, אך אותי עומד ממש לידכם או יושב לידכם קרוב על הכסא , עוזר לכם לתייק או לחבר מספרים ,לתקוע מסמרים , או לחפור באר. דמיינו שאנוכי ממש שם עמכם עוזר לכם לקחת החלטות, עוזר לכם לשאול שאלות טובות ועוזר לכם לתת תשובות טובות, עוזר לכם לחייך, עוזר לכם בכל הדרכים שאפשר לדמיין. אהובים, האין זה מקל עליכם כשאנוכי לצדכם? מה אינכם יכולים לעשות כשאנוכי ממש ליד מרפקכם, אוהב כל דקה להיות איתכם, אוהב כל הבעה על פניכם, אוהב אתכם בדיוק כפי שהנכם, ילדים שמיימים על הארץ, ילדים שמיימים שעושים
את כל הדברים,
נחמדים ולא נחמדים, שחוזרים וחוזרים שוב, על פעילויות מסוימות שהילדים על הארץ צריכים לטפל בהם בכל המטלות השגרתיות על האדמה.

אם עיסוקכם מבודד אתכם, התוכלו להישאר מבודדים כשאנוכי כאן לצדכם?

אנא זיכרו אנוכי הנני God ואנוכי כאן לצדכם . אנוכי עמכם ולמענכם. אנוכי מתענג מכם. אנוכי אוהבכם. אנוכי אמכם\ אביכם God . אין אפילו שניה שאנוכי לא עמכם. דמיינתם בדידות לא טבעית, יותר מדי זמן . עכשיו התחילו לדמיין את שותפותי האמיתית איתכם. הננו יחדיו בכל עקול ותפנית בחיים. זו האמת, הננו יחדיו,זו האמת איננו יכולים לעולם להיות נפרדים. יותר מכך , זו שמחתי , להיות איתכם.

ועכשיו, התהיו עמי ותדעו כמה טובה ידידותינו?

תרגום
עדנה בראל

www.heavenletters.org/all-the-wonderful-things.html