Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter # 3159

לשחרר את החוף

מכתב מהשמים #3159 19 יולי 2009

God said

מהיכן מגיעה העזרה עבורכם? אנוכי הנני כאן. ובכל זאת עזרתכם

מגיעה מכם, והיא מגיעה מהמחשבה שלכם.

חשבו שאינכם זקוקים לעזרה. מה שלא קורה,רצוי או בלתי רצוי,הנכם

כבר מקבלים עזרה לצמיחה. הנכם מתרחבים ,

אהובים. הנכם מגיעים רחוק יותר.

כל מה שנחשב כצרה, אל תתעטפו בה סביבכם. אל תצמידו עצמכם אליה,ככל יכולתכם.

התבוננו, ושחררו אותה לדרכה.

אין שום דבר שאתם צריכים להצמיד לעצמכם. איך תחצו את הים אם

לא תשחררו את החוף? קשורים ברצועה לאדמה איכה תפליגו?

בתפילה ,אתם יכולים להצמד למה שאינכם רוצים.

בואו מתוך עוצמה,כי הנכם חזקים. נחשפתם לסערות רבות.

מזוית אחת, העננים נראים ענקיים. מזוית אחרת, הם אינם כה מאיימים.

מזוית נוספת העננים נעלמו. אל תתמקדו במחשבה על עננים.

הסתכלו כאילו הייתם המלאכים.לו אתם המלאכים במה הייתם מתמקדים?

לו היית המלאך מה היית חשה? איך היית רוכבת על הארץ ,

ואיך היית משתחררת מהארץ? המלאכים נושאים את השמים בכנפיהם.

מה הם כנפיכם מלבד המחשבות, אהובים?

ומה הנכם ללא הסתיגות מלבד האור הבהיר של האהבה?

היכן יכולה האומללות לדבוק בכם כשהנכם יודעים את מלאכיותכם?

האם אין שליחו של אלוהים מלאך?

האם אנוכי לא אמרתי לכם שהנכם שליחי?

איזה מין שליחים יהיו לי מלבד מלאכים?

אנוכי בחרתי בכם ואנוכי בחרתי טוב.

לעתים אנשים מאמינים במדים שהם לובשים.

הם מאמינים שהם מלצרים או דיילים. הם מאמינים שהם עקרת בית,

הלובשת סינר. הם מאמינים שהם שוטר או מנתח.

הם מאמינים שהם הסמל שהם עונדים. באיזו מסיכה שהנך נמצא,הנך מלאך.

כך ייעדתי אותכם.

כל אחד על האדמה לבוש גוף פיזי ומזדהה אתו. הגוף

האנושי לא משנה, הנכם מלאכים

ששלחתי לאדמה לברך אותה. מה הוא מלאך

אם לא ברכה? אל תאמינו לכל מה שהנכם מזדהים עמו. פקחו עיניים הביטו נוכחם.

מה יברא אלוהים מלבד מלאכים? והנכם מלאכים שאינם מאמינים במלאכיותכם.

האמנתם שאתם נוודים מסוג כלשהו, אולי נודד ללא ארץ? הנכם גרים בגן-עדן

ומחשבותיכם הנם הנחש שמסית אתכם לחשוב שאין לכם כל ערך,

ועל כן אתם במקום אחר. אתם מאמינים שיש לכם כתר קוצים,

כשאתם יכולים בעצם להווכח בהילה

שעטרתי מעליכם. הזדהו עם ההילה.

הזדהו עם האור ולא עם הבעיות של העולם.

הבעיה של העולם היא במחשבות אודות בעיות.

המחשבות משפיעות על העולם.

העולם הנו ערימה של מחשבות.

שנו את המחשבות, אהובים. שנו את מה שאתם חושבים.

קחו מחשבות אחרות. חשבו על משהו אחר.

מחשבות משפיעות ואתם יכולים לבחור.

אתם יכולים לחשוב שנמאס לכם לרוץ,

או להיות שמחים שאתם יכולים לרוץ. אתם יכולים להפסיק לרוץ.

אתם יכולים להיות מוצפים בתהילה של המחשבות, או שתטביעו ספינה.

אתם נושאים באחריות. אחריות אינה נטל.ואינה אשמה. אחריות משמעה בחירה.

עתה אנוכי מבקשכם לבחור לחשוב כמלאך. קחו תפנית

מהתלם שבו נחרצו מחשבותיכם כבר זמן רב,. עתה הנכם יכולים

לפנות מהחשיבה המיושנת, ולהגביה עוף.

היה בעל השליטה במה שאתה חושב עליו.

תרגום:

עדנה לנדה