Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter # 2603 This Way to God כאן הדרך לאלוהים

כאן הדרך לאלוהים
Heavenletter # 2603

God said:

האם אין לכם דברים רבים לצחוק מהם?
אם כן, התחילו לצחוק. היו ידועים בגלל הצחוק שלכם. תנו לצחוק להיות ידוע לכל.
האין החיים האנושיים סיבה לצחוק מהם, כל
המצבים הקשים, כל התסבוכות,כל האבסורדיות,וכל זה אינו נחשב , אלא לכלום?
אומר אני ,כלום, משום שכל שרשרת הסבל
איננה הכרחית. אהבה הינה הכרחית.רק
אהבה בלבד הינה.גאווה אינה הכרחית.צריכה מרובה אינה הכרחית.כל ההסתבכויות שלכם איננה הכרחית.תנו לחיים להסתחרר.כמו
צלחת המסתחררת מעליכם, אפשרו להם ,להסתחרר היו נוכחים, מבלי להיות יותר מדי נוכחים, מבלי להתערב יותר מדי, מבלי לעשות יותר מדי, מבלי לדייק מעל המדה, מבלי לפקח מעל המדה.

אולי לא תאהבו לשמוע זאת, אך,החיים שלכם אינם כה רציניים, כפי שהייתם רוצים
לחשוב. האם, תקחו את החיים קצת יותר בקלות ובהנאה, במקום זה?
מה זו כל הרצינות הזו שהנכם נמצאים בה?
אתם מתיחסים לחיים כאילו הם יותר חשובים מהכל .

הנכם מדדים מחוץ לרכב החיים, ומשתאים להיכן הגעתם.
הגוף שלכם הנו הרכב. החיים הנם הנתיב בו הנכם נוסעים. האהבה הינה הדלק .זה כל כך פשוט,בחיים הללו, ואתם רק מסבכים.
כמובן שהחיים שלכם שזורים ומורכבים.אך מסובכים? לא,
פשוטים, החיים הם משהו שעליכם להיות בהם כצופים, לטפח, ולנוע בתוכם.אל תעצרו נשימתכם כשאתם מתנסים, בגלגל החיים, באם הם כקרוסלה, או כרכבת שדים,שהנכם רוכבים עליהם. החיים הנם מכונת חכמה ואהבה. הם הינם לבבות משולבים.תנו לחיים להיות הומוריסטיים, כן למה לא לצחוק ? למה לבכות?

ראו את החיים כמשחק ,בהם לפעמים מאיצים, מדלגים,קופצים, מנתרים.סובבו את חבל הקפיצה,"עשו חיים".
החליטו שאתם הולכים ליהנות מהחיים.
החליטו שהנכם מתחילים בנתיב חדש , ושאתם מתכוונים להפכם למסע של שמחה.

ברור שהמסע שלכם יהיה מענין. אך זה לא חייב להיות לחוץ. לו לא הייתם לוקחים את החיים כה ברצינות, לא הייתם הופכים ללחוצים כל-כך.
שחחרו לחץ מהחיים.הוציאו קצת אוויר מהגלגלים, כך שתוכלו לסע יותר בקלילות.
כן יהיו כמה קפיצות,אבל הקפיצות לא חייבות להוציא אתכם מן המסלול.השארו בנתיב האוהבים, ואל תרדו ממנו אף פעם.נהגו ישר קדימה. כל החיצים מכוונים אלי.

אני רואה אתכם מגיעים אלי, הנכם מגיעים במודעותכם אלי. אני חש את דופק ליבכם.
אני מכיר את הדופק של פעימת ליבכם,ואני מכיר
את תשוקותיו העמוקות של ליבכם,ויותר מכל את נהירתכם אלי,עד שתגיעו.
הנני משדל אותכם אלי.איני מטעה אותכם אהובים.לאן שהנני משדל אתכם זה המקום שאתם רוצים להיות בו.

בואו בכל תנופתכם, או בואו באיטיות.לא משנה , הנכם בדרך אלי, כאילו שהנכם כבר על מפתני, כפי שהיה.אתם מחכים למשהו, לכרטיס אולי. אל תצפו לטקסים, אהובים.
בואו הכנסו כבר מיד.
אני מלווה אתכם לליבי, ומבקש אותכם להישאר. אין שום סיבה לא להישאר עמי.
כל מה שעליכם לעשות,כשהנכם מרגישים קצת מרחק ממני, אפילו מיליונית המילימטר, מרחק בהכרתכם ממני, היא יותר מדי, זה לזכור היכן
אני הנני, וזה בתוך ליבכם שלכם. ואפילו מיליונית המילימטר במודעותכם רחוק ממני היא יותר מדי.

זכרו, אין זמן , אין מרחב. אין מקום שבו אתם יכולים להיות מלבד בליבי.ישנו שלט שכתוב עליו
כאן הדרך לאלוהים. צחוקכם הוא זה ששם את השלט הזה.

תרגום
עדנה בתאל
www.heavenletters.org/this-way-to-god.html