Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #2533 El Teu Amor Cau Com Neu Des Dels Cels, Novembre 1, 2007

Heavenletters™, acostant la Terra al Cel.
El CEL està aquí per arribar a totes les ànimes sobre la Terra i despertar:
* La nostra connexió amb Déu *
* La confiança en nosaltres mateixos *
* La consciència de la nostra divinitat compartida amb Déu *
* Pau a la Terra *
Déu sempre ens porta cap a ell.
Heavenletter #2533 El Teu Amor Cau Com Neu Des Dels Cels, Novembre 1, 2007

Deu Diu:

Quin tresor els sera revelat el dia d´avui? Quins tresors revelaran vostes? Quina benediccio donaran vostes avui, pel Meu be i pel be de tots? Qualsevol cosa que sentin que manca a les seves vides, vostes la donaran avui. S´asseguren que a ningu mes li falti el que vostes desitgen tenir. Vostes l´hi donaran a tots.

Vostes seran els que donaran tot. Seran el ciment de l´Univers. Vostes ompliran el que sigui necessari. Proveiran un nou cami perque tots caminin per ell. Estendran una catifa vermella i milloraran la vida d´una persona - o de varies. Vostes tenen una influencia.

L´efecte domino es enorme. Vostes no saben on començara o acabara un acte de bondat. Tot el que poden saber es que reparteixen bondat a tot arreu. Vostes son honests i directes, i bondadosos. Son bonança per a totes les animes en la Terra.

Vostes son el que el mon ha estat esperant. Son els portadors de la pau i la prosperitat. Porten pau i prosperitat d´amor, no de l´amor del qual tots parlen i evoquen, sino de l´amor en si, impulsos silenciosos d´amor, demostracions silencioses d´amor, l´amor que no poden tocar del tot. Es suficient donar-lo i donar-lo sense nom algu. No hi ha demarcacio per a l´amor que vostes donen. Nomes ho donen sense cridar l´atencio. Vostes no proclamen l´amor, no donen grans discursos. Vostes nomes lliuren amor, ja que coneixen que no hi ha res mes ocult sota el sol per a lliurar nomes amor.

I vostes accepten l´amor que els es retornat. No ho demanen, nomes ho accepten.

El seu amor cau silenciosament com neu dels Cels. El sol del seu amor fon cors. La intencio es que es fonguin els cors, per a aixo son. Se suposa que el seu cor es or liquid, or suau i flexible que es fon fins a convetir-se en llum, doncs vostes son la llum del mon. No hi ha mes que puguin ser. Aixi que en bona consciencia i en bona gracia, siguin vostes l´amor que el mon ha estat demanant. No han d´esperar per no-res; no hi millor moment que ara.

Encara que hagin odiat en el passat, hagin tancat el seu cor i fins i tot hagin disparat veri, avui el seu cor esta equipat per a l´amor, amor sorprenent, fins a amor no sol.licitat. Tan sols han de donar amor; deixin-lo que emani. No importa que no es sentin familiaritzats amb ell, vostes ho expressen. L´amor entra al mon des dels seus cors. Vostes vessen amor, aixo es tot el que fan a partir d´avui. No hi ha mes que vostes vessin.

Qualsevol cosa que sigui menys que l´amor que abriguen en el seu cor, descartin-lo ara. No hi ha lloc per res menys que l´amor en el seu cor. El seu cor es molt bell i esta prement amb amor. L´amor batega en el seu cor i l´amor sortira. L´amor reformara al mon. L´amor pot ser silencios, pero fort. Nomes es parlara l´idioma de l´amor. Cada botiga, cada restaurant tindra un retol en la finestra: "Aqui es parla en amor".

Tot el que escoltaran i admetran en el seu cor sera l´amor i llavors l´amor es tot el que sera.

Copyright © 1999-Now Heavenletters™
Heavenletters™ -- Helping Human Beings Come Closer to God and Their Own Hearts
Gloria Wendroff, Godwriter
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Visit www.heavenletters.org

Lightworker (bandrochaid [at] gmail [dot] com)

Moltes gràcies Bonica!! Tu

Moltes gràcies Bonica!!
Tu si que desprens amor amb les teves paraules

Es un honor i un plaer per a

Es un honor i un plaer per a mi col.laborar i compartir amb tots vosaltres. Gracies!!!
Amb Amor i Llum.

It is a great honour and pleasure for me to collaborate and share with you all. Thank you so much!!!
With Love and Light.

La Unidad ha venido para quedarse.
Oneness has come to stay.
La Unitat ha vingut per a quedar-se.