Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #2523 El Mon Pot Fer el Propi, Octubre 22, 2007

Heavenletters™, acostant la Terra al Cel.
El CEL està aquí per arribar a totes les ànimes sobre la Terra i despertar:
* La nostra connexió amb Déu *
* La confiança en nosaltres mateixos *
* La consciència de la nostra divinitat compartida amb Déu *
* Pau a la Terra *
Déu sempre ens porta cap a ell.
Heavenletter #2523 El Mon Pot Fer el Propi, Octubre 22, 2007

Deu Diu:

No et preocupis ni et posis trist quan algu no t´entengui. No tots en saben tant com tu. Aixo es una cosa que has de recordar. No tots veuen com tu, sens dubte, i no tots saben tant com tu. Potser encara estan a la llar d´infants. En aquest cas, potser ets tu qui no ha entes.

Pero no importa. Sigui com sigui, no tots han de ser on tu ets, i no tots han de coneixer-te i apreciar-te de la manera en la qual Jo el faig. Deixa que sigui suficient que Jo t´estimi. No es ironic que tinguis el Rei de l´Univers estimant-te, i que encara aixi el teu cor demani a crits el reconeixement i l´amor d´un camperol? Ten la plenitud, i aixo no es suficient per a tu!

Estimat, deixa de cortejar l´home que busca una esposa. No ets per cortejar al mon. No estas tractant de guanyar-te el favor de ningu.

Si algu no t´enten o no t´aprecia, per que sents que ho ha de fer? Que t´ha fet pensar que tot el mon t´ha de valorar? Quina diferencia fa realment que ho facin o no? Sens dubte, entenc que per a tu no es el mateix. Potser depens d´aixo. Esser Benaurat, si t´has posat com a objectiu ser adorat per tot el mon, t´has abandonat a tu mateix.

Quan comets un error, i veus que has fet algu infeliç, no has de tenir el seu perdo pel teu error. Digues una o dues vegades que ho sents. Deixa que la persona et perdoni o no. No necessites passar la resta de la teva vida tractant que aquesta persona tingui una bona opinio de tu. No es el teu proposit en la vida tractar de guanyar l´admiracio de tots. Hi ha un temps en que cal deixar les coses com estan, fins i tot quan no son com tu vols. Hi ha un temps per deixar anar. El deixar anar pot ocorrer en diversos nivells. Sapigues quan deixar alguna cosa.

Estimat, he dit que has de fer un lloc al teu cor per acceptar a tots tal qual son. Llavors accepta aquells que potse no t´accepten. Accepta´ls com son, i deixa´ls ser. No has de canviar-los. El mon seguira endavant amb o sense la seva bona opinio sobre tu. Segueix sense ells llavors. No hi ha necessitat que depenguis tant de la voluntat dels altres. Vaig dir que has de mantenir el teu cor obert. Mai no vaig dir que tots hagin de mantenir els seus cors oberts envers tu. No hi ha llei que digui que tots han d´estimar-te i apreciar-te. El que un altre fa amb el seu cor es cosa seva. Quan es va tornar cosa teva?

Pots haver-te passat tota la teva vida, fins a aquest punt, volent i esperant que tots al teu mon et facin honor. Estimat, si d´alguna manera ho vas aconseguir, que vas aconseguir quan ho vas aconseguir? Caura entre els teus dits com si fos sorra. Que ha de veure amb tu el que una altra gent pensi de tu? Ja no es necessari que depenguis de l´apreciacio dels altres.

Podries dir que busco a tots. Aixo es cert, pero la Meva recerca consisteix en lliurar el Meu honor. No es honor pel Meu be, llevat que tu siguis Jo mateix. No tracto de guanyar el favor de ningu. Aixo es el que estic tractant de dir. Ni tampoc has de tractar tu de guanyar el favor de ningu. Estimat, no depenguis tant del favor del mon. El mon pot fer el propi, mentre tu fas cosas per a Mi.

Copyright © 1999-Now Heavenletters™
Heavenletters™ -- Helping Human Beings Come Closer to God and Their Own Hearts
Gloria Wendroff, Godwriter
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Visit www.heavenletters.org

Lightworker (bandrochaid [at] gmail [dot] com)