Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #2504 Aixo Que Soste Al Mon, Octubre 3, 2007

Heavenletters™, acostant la Terra al Cel.
El CEL està aquí per arribar a totes les ànimes sobre la Terra i despertar:
* La nostra connexió amb Déu *
* La confiança en nosaltres mateixos *
* La consciència de la nostra divinitat compartida amb Déu *
* Pau a la Terra *
Déu sempre ens porta cap a ell.
Heavenletter #2504 Aixo Que Soste Al Mon, Octubre 3, 2007

Deu Diu:

Un dia nuvolos es un dia nuvolos. Es millor no donar-li massa importancia. Els dies nuvolosos arriben i es van. Hi ha mes dies assolellats. D´un dia nuvolos sorgira un dia assolellat. Quan pensis en dies nuvolosos et sentiras desanimat. Quan pensis en dies de sol estaras alegre.

La teva disposicio depen del que pensis.

Afavoreix els dies de sol. Desfes-te dels nuvols.

Hi ha queixa en el mon. Hi ha problemes. Hi ha infelicitat. Hi ha crim. Pero pensar en la queixa, en el problema, en la infelicitat es el crim propi. Deixar que el desfavorable usurpi la bondat, la gentilesa, i la felicitat en el mon es un crim. Es certament arrencar amb el peu esquerre.

Recorda que la grandesa de la humanitat tambe existeix. Les bones histories son fetes de toda la friccio i la tensio que l´home ha concebut. Una bona vida, no obstant aixo, esta feta de tots els pensaments que donen suport a una bona vida. Pot dir-se aixo de manera mes simple? Deixa de pensar en els mals del mon. Pensa en allo que soste al mon. Sigues generos amb els teus pensaments sobre el mon. Desitja bondat, i deixa que els teus pensaments contribueixin a ella.

Hi ha cases que han estat construïdes molt pobrament. Quan vas a construir una casa no penses en les que estan malament fetes si pots pensar en les que estan ben fetes, no? Hi ha coques que no surten be. Quan vas a enfornar una coca penses en les coques que van resultar reeixides. Es obvi que penses en el que mes t´interessa.

Llavors per que els Meus fills insisteixen a pensar en el pitjor del mon en lloc de pensar en el millor? No esta el millor tambe aqui? El que penses, ho multipliques. Pensa en el que vols multiplicar i oblida´t de la resta. No necessites inventar coses per a convulsionar el mon. No necessites informar-li al mon dels seus defectes. Es millor construir temples a la pau en el mon. Es millor informar al mon de les seves benediccions i la seva habilitat per a beneir. Revela l´amistat del mon i deixa l´hostilitat. Veritablement, no l´alimentis. Para-li esment a aixo que vols. Es tan dificil?

Ja has prestat massa atencio als mals del mon. Els has alimentat. Ara rendeix-li tribut a la salut i a la bondat del mon. Els teus pensaments seran com petals de rosa. Els teus pensaments seran com el corrent d´un riu. El corrent del riu no para esment al que sura. Para esment al lloc on esta anant. Nomes segueix avançant. No es desvia de la seva llera. En la pau o en la guerra, el corrent del riu segueix endavant i no es desvia del seu proposit.

Deixa que la teva ment sigui el corrent del riu. Duu els tresors a un lloc segur i deixa la resta sola. El riu no s´esforça per destruir el que ha caigut dels vaixells. La seva intencio es dur vaixells a un lloc segur.

El mon es el teu nen. Para esment a com ho duus. Para esment a com ho alimentes. Nodreix-lo amb els teus pensaments. La teva atencio es poderosa, i el mon es mereix la teva atencio positiva. Presta-la-hi generosament. Des d´aquest moment dona-li el teu amor al mon. Ja ha tingut suficients critiques. Ja coneix les seves imperfeccions. Ara assenyala els seus punts bons. Dona-li al mon un bon peto i abraçada. Ajuda al mon a somriure.

Copyright © 1999-Now Heavenletters™
Heavenletters™ -- Helping Human Beings Come Closer to God and Their Own Hearts
Gloria Wendroff, Godwriter
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Visit www.heavenletters.org

Lightworker (bandrochaid [at] gmail [dot] com)