Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #1772 Døren

Døren

Hva er det du tror du savner? Hva er det du tror du ikke har og som du må ha? Hva er denne flyktige lykken som du søker? Den er rett ved fingertuppene dine. Den later til å erte deg. Den vinker på deg rundt hvert hjørne. Den lar seg bli sett men ikke innhentet. Så lenge du søker etter lykken på jorden, vil den unnslippe deg. Eller den vil kanskje besøke deg for en stund, akkurat lenge nok til at du vil sørge over den når den danser bort. Lykke som kommer utenfra varer bare en viss tid.

Du har hatt øyeblikk av lykke forårsaket av en eller annen hendelse eller godhet utenfra, på samme måte som du har opplevd skuffelser og sorg. De oppsøker deg, legger sine egg, for å si det slik, og overlater så til deg å rydde opp.

Verden der ute bebuder lykke, men lykken den gir er kortlevd. Alt i denne verden er i stadig forandring, og derfor kan man ikke holde fast på noe. Hendelser i verden glir unna, og du har vært en ivrig forsvarer av verdens gleder.

Permanent lykke ligger inne i deg. Du kan ikke stole på verden for å oppnå den. Gå til den dype brønnen for å drikke. Drikk dypt. Drikk nok, og du vil være gjennomvætet. Denne brønnen går aldri tom, på tross av hva du fornemmer. Lykke fra verden er bare falsk. Lykkekilden finnes i deg selv.

Hendelser i verden er ikke avgjørende for deg. Hvordan verden behandler deg er en ting, hvordan du behandler deg selv er en annen. Du er ikke ment å skulle være som et skip i storm. Du er ikke uten ror. Du kan seile rett fram.

Den virkelige måten å bli lykkelig på er å gjøre andre lykkelig. Det er døren. Å tenke på deg selv og hva du ønsker blir smått, og du er ment for Storhet. For å finne deg selv, må du forlate deg selv. Du forlater deg selv i den forstand at du slipper taket. Slipp taket i letingen. Slipp taket i fortvilelsen. Finn glede i å ikke tenke så mye på deg selv og hva du oppfatter som mangler. Begynn å gi mer, og glede vil falle for dine føtter. Før du sanser det, vil glede omslutte deg på alle kanter.

Når du fokuserer på noe, ett eller annet prosjekt, glemmer du deg selv. Når dine tanker vender tilbake til deg selv, ser du at du var lykkelig. Du var lykkelig da du ikke tenkte på deg selv.

Det er derfor det er så godt å tenke på Meg og hva du kan gjøre for Meg. Det får din oppmerksomhet bort fra livets ”såre tå”. Det får din oppmerksomhet tilbake på Uendeligheten, som er ditt naturlige habitat.

Fokuser på hva som helst bortsett fra på deg selv.

Et fint fokus på alt annet enn deg selv vil ta deg til Uendeligheten. Sy en kjole eller reparer en bil, og oppmerksomheten din er borte fra deg selv. Ønsk å tjene Meg, og oppmerksomheten din er på Uendeligheten. Fokuser på Meg, og verden kommer i et større fokus, og du vil finne større glede i det.

La dine mål unnslippe deg for en tid. Vær Gud-sentrert. Anstreng deg på mine vegne, og du vil gjøre det som er til gode for verden. Anstreng deg på egne vegne, og du kan ha suksess, men hva så? Suksess bringer deg ikke nok glede, og ikke for lenge nok.

La den indre gleden i deg få komme til overflaten. La den få komme. Tillat det. Du trenger ikke å ha den. Gi slipp på ditt behov for den. Når du gjør det, vil lykken velle fram inni deg. Jo mer du ikke trenger å ha den, jo mer av den vil du legge merke til.

For en ny tanke, at du ikke er avhengig av lykke! For en åpenbaring at du er uavhengig av den! Du kan være lykkelig uten lykke, for å si det slik. Du kan være lykkeligere med lykke som strømmer ut av deg enn med lykke som strømmer inn i deg, så la lykken strømme.

www.ildsjelen.no Translation by Brit Weisz.