Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Heavenletter #1676 Hva sier dere?

Hva sier dere?

La Meg være deres referansepunkt. La Meg være deres utgangspunkt.

Dere har lest mange bøker, og dere siterer fra dem. Dere leser store tanker, og dere videreformidler dem. Men ikke alt somkommer fra dere må være annenhånds. Store tanker er store. Brukte store tanker
er ikke mindre store. De kan brukes tusener av ganger, og de blir ikke mindre. Allikevel er tiden nå inne for dere til å finne deres egne tanker. Hent fram storheten som er inni dere. I dag ber Jeg dere om å slutte med å sitere andre kilder og la ressursene inni dere få en stemme. Tillat
storheten inni dere å bli uttalt.

Hva sier dere, Mine kjære? Hva sier DERE? Hva er deres tanker?

Har dere ikke på en måte gjemt dere bak andres storhet? Dere titter ut fra bak andres bøker. Dere understreker linjer og glemmer deres egne. Den selvsamme storheten som ligger i alle de store bøkene ligger også i dere. Storheten inni dere er i ferd med å ta form nå. Finn ut hva
som er deres egne tanker og uttal dem. Kom ut fra den innbilte projeksjonen av andres tanker og krev deres egne.

La det være nok av å følge i andres fotspor. Lag deres egne. Det er det samme som å si: Hør Min stemme.

Dere vil høre Min stemme inni dere. Dere har hørt Meg inni dere. Dere har holdt deres egen visdom tilbake og ikke latt den strømme ut. Dere var så programmerte at dere trodde dere ikke hadde noe å si, men, Mine kjære, hvordan skulle dere kunne gjenkjenne stor visdom hvis dere ikke allerede bar den med dere?

Dere trenger ikke noen ryggdekning. Eller, bedre sagt, Jeg er den eneste ryggdekningen dere trenger. Les oppbyggelig materiale for all oppmuntring det gir dere. Og så skal du, Mitt elskede barn, oppmuntre verden med sannhet fra din egen visjon, fra ditt eget hjerte, fra ditt eget Selv.

Jeg satte deg ikke inn i verden som en papegøye!

Du har din forbindelse med Meg, og Jeg kan tale gjennom deg like bra som gjennom en annen.

Hva tenker du? Hva føler du? Hva sier du? Hvilken nye tanke hadde du i dag? Beveg deg nå videre fra å gjenta vise tanker fra andre. Siter nå deg selv. Finn de store sitatene inni deg selv.

Stol mer på deg selv og mindre på andre. Du skal lære selvtillit. Du har allerede lært av andre, og nå skal du lære av deg selv. Det vil si: Nå er det på tide å lære av Den Ene som bor i deg. Jeg bor ikke i noen annen mer enn Jeg bor i deg. Hvis Jeg er tilstede i noen person, så er jeg det
også i deg.

Jeg snakker ikke høyere til noen andre enn Jeg snakker til deg. Jeg mumler ikke ordene mine.

Hvor trodde du all visdommen kom fra hvis ikke det var fra Meg? Og nå vet du, og nå leter du og snakker fra inni deg selv.

Elskede engler på Jorden, Vi har en trådløs forbindelse. Løs dere fra ytre kunnskap, uansett hvor stor den er, og søk etter den store kunnskapen som ligger i dvale inni dere. Ikke vær lei dere fordi den store kunnskapen inni dere har ligget i dvale. Er det ikke en god ting å vite at
dere har Min visdom inni dere selv om den har vært ubrukt?

Verden vil fortelle dere at dere samler andre vise menns tanker, og nå ber jeg dere om å samle deres egne. Nå er tiden kommet for dere til å høste fra deres egne hager. Jeg plantet det for dere for lenge siden slik at dere kan høste dens store visdom. Begynner dere å se den store visdommen inni dere som lengter etter å bli sluppet løs?

www.ildsjelen.no Translation by Brit Weisz.