Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN # 3924 Razotkri Boga, razotkriti Sebe

HEAVEN # 3924 Razotkri Boga, razotkriti Sebe

Bog je rekao:

Budite iskreni. Mene želite, tražite Mene, čak i kad Me ne priznajete. Vi znate nešto što je dobro čak i kada to ne možete vidjeti. Postoji znanje o nečem višem, i vi to znate.

Ja sam vi, i vi ste oni koje tražite. Znate da u vama postoji nešto više nego što trenutno priznajete, i to tražite.

Istina o sebi je kao nešto što ste ispustili, a ne sjećate se gdje, pa onda tražite tu i tamo, i pronađete. Da, nađete. I uvijek tamo gdje ste to ostavili.

Ponekad možete zametnuti svoje ključeve i ne možete ih pronaći. Sigurni ste da ih je netko morao uzeti, premjestiti. A sve vrijeme vi ste ti koji ste ih zagubili i jednostavno se ne sjećate gdje.

Vi ste odloži svoju Cjelovitost, koja se različito naziva - Bog, Jedno, Sveto, Stvoritelj, Održavatelj Univerzuma. Dok ste, kad odložite svoje ključeve, a zatim ih ne možete naći, barem sigurni da ste ih imali, vi ponekad niste sigurni u svoju Cjelovitosti i Darovatelja koji vam je pruža. Niste sigurni da li Ja postojim.

Sigurno postoje trenuci kada dopuštate da Ja moram postojati. Naravno, znate da ne stvarate sami, osim ako smo Jedno, tada ste stvorili same sebe, svijet, i sve. Svakako, vi ste stvorili svoju percepciju o tome. Vi ste poput onih ruskih lutki, „babuški“, jedna unutar druge. koja ćete biti danas? Gdje ćete se uklopiti, i gdje ćete Me naći, i kada ćete znati da sam Ja vaše Biće, i da smo zajedno Jedna Ljubav?

To da smo vi i Ja Jedno nije san. Sve ostale stvari su san. A ipak možda imate tendenciju da me vidite kao izmišljotinu, želju nastalu željenjem. Sigurno, vi Me želite. Želite Me kao što Ja vas želim. Želimo se držati za ruke i uspinjati se brdima zajedno.

Naravno, Ja vas nosim do brda, što će reći da Sebe nosim u vašem obliku. Oblik je oblik. Istina je istina. A istina je da smo Mi jedna neporeciva Cjelina, ali opet Cjelina koju ste poricali iznova i iznova. Nisam beton. Vi mislite da ste beton. Postoji vaš konkretan oblik, a to je najbliže što Ja mogu doći konkretnosti. Vi imate tendenciju da se pretjerano približite konkretnim aspektima. Činjenica je da me možete doseći, ali ne rukama. Ja sam kao leptir koji se ne može sasvim shvatiti u ruci, a ipak - koliko želite zahvatiti leptira!

Želite shvatiti sve što je lijepo. Uhvatiti ideju da ste lijepi. To nije nategnuto. Sve što trebate učiniti jest izvući se iz granica nametnutih vam od svakodnevnog života. Neka vam svakodnevni život bude priznavanje Mene u vama. Usudite se poznavati Me. Usudite se znati Me upravo u svom srcu. Usudite se znati Me kao sebe. Ako istina treba biti poznata, Otac i Sin su jedno te isto. Vi i ja smo Jedinstvo, i ništa drugo do Jedinstvo. Putujemo zajedno. Vi to možda ne vidite. Ipak, Mi putujemo zajedno, i to nikada nije bilo drukčije.

Vi zapisujete ove riječi koje čujete. Vaše srce je jeka Mojeg. Vi držite Moju olovku u svojoj ruci. Vi sebe zapisujete preko svoda. Sebe otkrivate, i Mene razotkrivate, Mi smo otkriveni. Naše Jedinstvo se razotkriva da bude svima vidljivo.
(Prevela: Daniela Knapić)