Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN # 3923 Tik tak

HEAVEN # 3923 Tik tak

Bog je rekao:
Pozdravljam vašu hrabrost. Prihvatili ste zadatak na Zemlji. Za vas, zadatak je dalekosežan. Vama je takav zbog vašeg koncepta vremena. Vrijeme je samo koncept. Također, ono je i okvir iz kojeg doživljavate život na Zemlji. Stvoreni svijet promatra i prozvao je to vremenom. Vi ste bili u sjeni vremena, i vrijeme nazivate Ocem.

Zbog svoje vjere u vrijeme, vi pružate otpor životu u svijetu.

Provoditi vrijeme u svijetu i odupirati mu se kao što to vi činite, to zahtijeva hrabrost. Život bez elementa vremena ne bi trebao hrabrost, a ipak Ja pozdravljam vašu hrabrost. Vrijeme je zastrašujuće.

A sada, kada smo to rekli, savjetujem vam da otpustite svoje otpore prema vremenu i sve što oni sa sobom nose. Vi se grčevito držite. Vaše su ruke postale šakama, a mišići zgrčeni. Vi pokušavati zaustaviti plimu vremena.

I ranije vam je bilo rečeno da se opustite. Opuštanje znači otpuštanje otpora. Opustiti se znači izaći iz koncepta vremena. Iako vrijeme ne postoji, kada se opustite, opustite se uz osjećaj da imate sve vrijeme na svijetu. Imati sve vrijeme svijeta bliže je istini o Beskonačnosti. Dakle, hoćete li se sada opustiti u mreži-ljuljačci ljubavi u kojoj vas Ja držim? Možete znati da ne postoji mogućnost ulaska ili izlaska iz ljubavi u kojoj vas držim.

Sve što je bitno, doista bitno, bezvremeno je. Bezvremenost nema granica. Vrijeme je puno ograničenja. Tik tak.

Ljubav je bezvremena. Ljubav nema početka ni kraja. Vi ljubavi možda drugačije doživljavate. Ponekad možete reći da je ljubav gotova. To je usko gledište. Ljubav je vaše trajno stanje. Možete zaobilaziti tu istinu na mnogo načina, a ipak od nje ne možete pobjeći. Ljubav nije brzi noćni prelet. Ljubav se ugnijezdila u vašem srcu. Nema uklanjanja.

Učinili ste sebe ovisnima o ljubavi koja dolazi izvana, o iskazima ljubavi, o dokazima ljubavi, kao da ste ovisni o ljubavi koja dolazi odavde, odande, iz ovoga ili onoga. Vremenski ste ograničili ljubav. Ljubav nije stvar vremena. Ljubav nije stvar. Ljubav je stanje i, unatoč nakupljenim dokazima o suprotnom, ona jest stanje u kojem vi živite.

Vi živite u beskrajnom stanju ljubavi. U međuvremenu, vi mislite da živite u New Jersey-u i Timbuktu-u. A živite u Mom srcu ljubavi. Ne može biti drukčije. Sebi ste ispričali neke druge priče. Sada vam dajem pravu robu. Vi ste Moji voljeni, i živite u stanju/državi ljubavi. Nikad ne možete biti bez državljanstva. Iako ni prostor ne postoji, ljubav postoji, i ona je naše trajno stanje.

Ja sada činim da ljubav poskakuje u vašem srcu. Ja ga potresam. Ja ga miješam u smjeru kazaljke na satu, iako nema prostora ili vremena. Ljubav je tu. Ljubav sama sebe sadrži. Ljubav se igra.

Vaše ime je Ljubav, a ipak se igrate skrivača s ljubavlju. Ljubav pita: "Gdje si, ljubavi?" i naizgled se skriva. A onda iskoči i ponovno igra igru. Ljubav zatvara oči i misli da se sakrila.

Iako vrijeme ne postoji, sada je za vas vrijeme da se pomirite s ljubavlju koja vi jeste. Vi ste više od prevage ljubavi. Vi jeste ljubav. Vi ste ljubav sama. Prihvate sebe. Vi jeste ljubav, i od toga ne možete pobjeći. Nemojte bježati od ljubavi. Dođite, shvatite to. Bez obzira što mislili, ljubav je jedina konstanta. Nema više žmirenja i provirivanja.
(Prevela: Daniela Knapić)