Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN # 3816 Glas koji čujete

HEAVEN # 3816 Glas koji čujete

Bog je rekao:

Ja govorim, a ne koristim riječi. To će reći da Ja vibriram ljubav. Ja sam Svijest. Riječi govore za Mene, a ipak ih Ja ne izgovaram. Ja sam poput Rike Ljubavi. Možete zamisliti kako se ta moja rika prostire cijelim svijetom i dalje. Nema mjesta gdje moja Rika Ljubavi ne dopire. Jeka Moje prve Rike nastavlja se. To je Glas koji vi čujete.

Moja je Rika sretna, to razumijete. Ona je potpuno izražavanje radosti i ljubavi. Nema riječi za Moju Riku, jer je ta Moja Rika koja odjekuje također i tiha. Moja je Rika tako snažna da je u osnovi svake stvari i bića na Zemlji.
Moja je Rika prozvana mrmorenjem. Riječ Rika je bliže Istini, ali Moja Rika, koja je Čista Ljubav, je prijateljska. Pozivam vas k Sebi. To je tako jednostavno.

Uzmimo da ste na nekom sajmu. Ja sam poput izikivača koji hvali svoju robu. "Pita na prodaju. Danas besplatno! Bog na prodaju. Dođite uzeti uzorak. Tlo za hodanje. Zrak za disanje. Plavo nebo iznad vas. Trava je zelena. Dođite. Nabavite malo ljubavi. Moj se Glas nikada ne umara. "

Ja sam tako moćan, Ja vibriram i samo ljubav vibriram. Ono što Ja vibriram prolazi. Ljubav je dogovorena pogodba.

Ja sam bumerang. Bum, Moja ljubav ti stiže. I odskače natrag Meni. Bumerang Moje ljubavi mnoge pogađa u glavu, u srce, u utrobu, u koljena, nožne prste, nos, u oči, u vaše ruke. Moja ljubav preobraćuje cijelu stvar na svijetu. Bumerang i stvar ste vi, i Ja sam i Svatko je. Vi ste meta ljubavi, a ja sam dobar strijelac, na vas se cilja i pogođeni ste. I kako upečatljiv je taj pogodak! Zamislite tisuću svježih crvenih ruža bačenih na vas. Stvar je u tome da ih sve možete držati vašim rukama. Vaše su. One su nepropadljive. Ruže Moje ljubavi traju vječno. Pištolj Moje ljubavi dopire do svih. Nitko ne može pobjeći. Oh, neki nezadovoljnici misle da mogu, ali i oni samo igraju ulogu. I to je zabavno.

Zabavnije su ruže moje ljubavi. Beng Beng Beng. Ja ispucavam Ruže Moje Ljubavi iz Mog ogromnog Srca Ljubavi. Nema bijega, Voljeni. Ja vas uvijek nađem. Ne možete se sakriti od Mene. Vi se sakrivate
od sebe. Zašto se truditi, pitam vas. Zašto se gnjaviti sakrvajući se od Mene? Zašto se truditi sakriti svoju ljubav kad ljubav hoće van? Bez obzira koliko se skrivali, ono od čega ste napravljeni doći će do izražaja, pa ćete izgledati kao novi, i svijet će se činiti kao nov, i svijet će biti novi. Kao i vi što ste, biti će ono što je uvijek bio, iako je prikriveno ovim ili onim lukavstvom.
Hej ho, u svijet Mi idemo.

Riječ bijaše Bog. Rika je bila ljubav. Riječ Bog je bila izgovorena na bezbroj načina, a vi ste se pojavili na horizontu i kao bumerangom vraćeni ste na Zemlju i suđeno vam je da se k Meni vratite, ubrzo, odmah, prije ili kasnije. Ljubav je vaša Sudbina. Sudjelovati u ljubavi. Okusite je sada. Grickajte. Uzmite velike zalogaje. Vi ste predodređeni da imate sve to. To je vaše. Niste uljez. Prvo ste primatelji ljubavi, a onda ste njeni mudri i nježni darivatelji. Dok poskakujete s Neba na Zemlju i natrag, vi dajete i primate ljubav. Davanje i primanje se razmjenjuju.
Čujte Moju riku.
(Prevela Daniela Knapić)