Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN # 2670 Malo ljubaznosti

HEAVEN # 2670 Malo ljubaznosti
Bog reče:

Nemojte misliti da trebate biti grublji. Trebate biti mekši, imati meke, a ne grube rubove.

Možda mislite da ste bili preblagi u životu, da ste prebrzo pristajali činiti što su drugi htjeli, bili lako gaženi, pa se sada okrećete unatrag kako biste prema drugima bili nepopustljivi. Ponosni ste kada kažete Ne, kada sebe stavljate na prvo mjesto, kao da je reći Ne drugima nešto na što se treba ponositi, kao da je Ne vrlina, poželjna i jaka, a da je reći Da glupavo, jeftino i slabo. Zašto i gdje ste dobili tu ideju? Pa, možda ne baš vi, ali ponekad ste i vi tako mislili. A ako i niste baš vi to mislili, netko jest.
Dobro je drugima reći Da. Ako vas netko zamoli da ga negdje odvezete, što ima tako dobroga u tome da ga odbijete?

Ne morate biti mlitavi i uvijek ići protiv svoje volje, ali ni tvrd orah koji inzistira na neljubaznosti, kao da je uskratiti darežljivosti plemenit izbor. Zar tako snažno morate sebe braniti?

Ne priliči vam da poričete vlastito srce. Razumijem da ste postavljeni u zadana ograničenja. Razumijem da su vas u prošlosti iskorištavali. Ne morate biti komad sapuna koji se topi, ali ne budite ni abrazivni kamen za brušenje. Zar ne možete svaku situaciju uzeti pojedinačno, onako kako se pojavi, prema njenim vlastitim mjerilima?

Voljeni, zašto ne biste uživali u pomaganju nekome, bilo da je to bitna ili nebitna stvar? Možda osoba koja pita treba malo ljubaznosti od vas. Možda možete učiniti uslugu i ne osjećati da je vaš račun davanja pretjeran.

Dobro, vi ponekad doista ne možete učiniti nekome uslugu. To je razumljivo. Ali ponekad možete, pa zašto onda ne biste? Zašto ne biste bili princ, umjesto grubijana? Princeza umjesto ohole odbijateljice? Zašto ne bi bili graciozni umjesto ne-graciozni? U tome nema ničega na što biste trebali biti ponosni.

Nije da vi nekome nešto dugujete. Vi sebi dugujete da druge tretirate onako kako biste sami voljeli da se drugi odnose prema vama. Možda to i nije neka velika gnjavaža što je netko želio koju minutu više s vama. Zar je to tako teško dati?
Ne govorim toliko o površnim pristojnostima koliko o vašem srcu. Ravnotežu možete postići a da ne postane tvrda srca. Samo budite srdačni, voljeni. Radujte se kad možete učiniti neku ljubaznost drugoj osobi. Budite zadovoljni što to možete.

Nije na vama da budete grubi. Nije na vama da religiozno kažete Ne, ništa manje no što bi religiozno bilo reći Da. Ali što vas košta reći Da? Što vas košta reći Ne? Što od toga ima veću cijenu, voljeni Moji?

Kada kažete Ne više no što kažete Da Univerzum biva zbunjen. Možda vam Univerzum želi učiniti neku uslugu i ne zna kako. Želite li biti sretni, recite da više nego ne.

Voljeni, radije nego da ga zatvorite-otvorite svoje srce. Neka vaš motiv u izgovaranju Da bude ne da udovoljite drugima, nego da sebi učinite zadovoljstvo. Nemojte biti teški. Učinite život lakšim. Nitko vas ne želi iskorištavati. Ali Ja vas molim da iskoristite prednosti svojeg prekrasnog srca. Nemojte grčiti svoje srce kao da je to pametna stvar koju trebate činiti.
Ako o sebi mislite kao o nekome koga su uvijek iskorištavali, tada iskorištavate sebe. Činite si medvjeđu uslugu.

Razumijem da se pitate, „A što je sa mnom?“ Sada vas, Moji najdraži, Ja pitam, „Što s vama? A što sam vam Ja?“
(Prevela Daniela Knapić)
670 Malo ljubaznosti