Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2668 Tkalac koji tka Svijet

HEAVEN #2668 Tkalac koji tka Svijet
Bog reče:

Možete li osjetiti da svijet može stati u vaše srce? Kao da vaše srce rađa svijet, kao da svijet izvire iz vašeg srca. Svakako svijet ne počinje i ne završava u vašem srcu i umu, jer ih svijet zauzima. Da, ovaj veliki balon svijeta zaokuplja vašu pažnju znatno više od Mene. To je u redu. Dobro je to. Svijet je tu da biste o njemu razmišljali. Kao vaš eksperiment koji pokušavate sastaviti.

Velik dio života trošite u pokušajima da stvarima pridate smisao.

Ja, vaš Otac u Nebu i na Zemlji, u drugačijem sam carstvu i ne može me se konfigurirati. Ali svijet je slagalica i vi pokušavate spojiti dijelove.
Nebesko kraljevstvo nema dijelova, pa kako onda možete uopće pokušati sastaviti dijelove? Nebo i Ja smo nespoznatljivi, kao što ste i vi nepojmljivi. Doista, Ja i Nebo ne možemo biti riješeni, kada nemamo ničega što bi trebalo rješavati. Cjelovitost je potpuna i ne može se razlučivati. Vi ste puno vremena utrošili razdvajajući svijet na dijelove.

Svijet je sortiran po dijelovima. Postoje čak i stvari kao što su države i regije. Crtaju se slike tih fantazija i prodaju kao mape. Ali tko može naslikati sliku Raja? Kako, kad je raj suviše prostran. Tko može naslikati ljubav? I ljubav je previše prostrana. Tko može analizirati ono što se ne može analizirati?

Ono što vam se čini najudaljenijim vam je najbliže. Toliko blizu da to jedva primjećujete. Svakog dana hodate preko tepiha ljubavi, ali vaša je pažnja drugdje. Možda čak i želite takav tepih, nesvjesni da po njemu već hodate.

Neka svijet prokulja iz vašeg srca i uma kao prekrasan dar koji on i jest. Više ne tražite njegove mane i ne igrate na njih. Sada tražite tepih i gledate njegov dizajn. Zar nije pokretan? Nije li taj tepih ljubavi zapravo čarobni tepih o kojem pričaju bajke? Čarobni tepih je istinitiji od svih sagova istkanih u svijetu, a ipak ljepota i korisnost tkanih tepiha također je potrebna. Usporavaju vašu loptu. Podsjećaju vas na ljepotu. Sada, svaki put kada vidite ili zapnete za neki tepih, sjetite se čarobnog tepiha ljubavi koji svijet drži na okupu. Ja ga držim na jednom, a vi na drugom kraju.
Svijet se, voljeni, za vas trudi okretati. Trava po kojoj hodate, granje, sve je tu kako bi vaš put učinilo lijepim. Stabla vam šapuću o ljubavi i cvijeće vas poziva, traži da ga uberete, da ga smjestite u zapučak ili u vazu za vašu damu, sve kao podsjetnik na ljubav od koje je svijet sazdan. Čak i slijepe ulice i prometna buka tu su kako bi vas podsjetili na vitalnost i na ljubav prema životu, na život koji tkate načinom na koji se kroz svijet krećete.

Zar niste znali da vi stvarate svijet koracima koje poduzimate? Zar ste zaboravili da ste vi oni koji tkate svijet? Vi ste oni koji stvaraju tepih ljubavi. Vi ste oni koji nećete ispustiti ni jednu nit. Vi ste i osnova i potka svijeta. Volite svijet koji tkate. Poskakujte po njemu! Izrazite radost i vaš će tepih biti istkan. Prekrivši sav svijet, sada tkate zlatni tepih kojim ćete prekriti njegov put u Nebo. Evo, Ja ću vam pomoći.
(Prevela Daniela Knapić)