Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2663 Žutanjak Jaja Stvaranja

HEAVEN #2663 Žutanjak Jaja Stvaranja
Bog reče:

Nije da Mi se trebate klanjati. Trebate gledati prema gore i iznutra. Kada gledate gore nešto se dobro dogodi. Sam fizički čin gledanja prema gore radi čuda. Mir silazi na vas. Ljubav se nakuplja u vama. Sjetite se gledati gore. Nije da sam Ja zapravo gore, ali svejedno gledajte gore.

Nije ni da Mene nalazite iznutra, naravno, Ja sam ovdje u vama. Kada se osjećate zadovoljni i sretni, kada vam se srce pokreće s ljubavlju, vi Me prepoznajete u sebi. Ja sam tu uvijek. Isto sam tako dio vas kao i sve vaše boli i patnje –mnogo više od toga! Ja sam vaš integralni dio, a opet ja nisam dio. Ja sam sve što vi jeste, svaki atom, svaka vaša oznaka. Ne postoji ni jedan trenutak kada nisam s vama. Samo je vaša pažnja negdje drugdje. Ja sam uvijek svugdje. Vi ne možete biti bez Mene, ni za tren.

Ipak, vi imate veliku maštu koja stavlja prepreke na put između Nas, to jest-zamišljene prepreke. Između Nas nema apsolutno ničega. Dobro, možemo reći da je ljubav među Nama, ali kako ona može biti između nas, kad ona jest Mi?
Mi smo sva ljubav svijeta, sada i zauvijek i uvijek je tako bilo. Ako Ja jesam ljubav, a Ja Jesam ljubav, tada i vi također morate biti ljubav.
Vi nikad niste bili odvojeni od Moje ljubavi, ni sada ni nikada. Nadam se da vi ne osjećate mene kao neku vrstu vaše odgovornosti. Ja na vaša pleća ne dodajem teret. Uopće ne. Vi meni ništa ne dugujete. Ja nisam obaveza, voljeni. Kako mogu biti obaveza, kada sam Ja Vi, kada sam ja vaš beskraj, ja sam vaše srce? Ja sam ono od čega ste vi sastavljeni. Ja sam što vi jeste. Stoga, vi ste što Ja jesam. Ako sam ja To, vi ste To. Ako sam Ovo, vi ste Ovo. Ako sam Sve, tada ste i vi Sve, također.

Nije da Mi postajemo Jedno. Mi već jesmo Jedno. Mi smo žutanjak Jaja Stvaranja.

Nikad nigdje nismo otišli, voljeni. Nikad nismo napustili Raj niti smo ikad igdje otišli. Naravno da je tako. Prostor i vrijeme ne postoje, izuzev na periferiji Naše misli. Vidite li kako su misli moćne? Pogledajte Univerzum. Bum- eto Univerzuma Misli, ispunjenog istinom svjetla i veličanstvenosti, a ipak, vaša mašta i misli uhode taj nakit Univerzuma i nazivaju ga Životom. Život je Jedinstvo naše Ljubavi, voljeni. To jest, pravi život. To nije ovaj kolaž koji vidite, a Mi smo, svejedno, prisutni i u tom kolažu.

Relativni svijet je Božje djelo u smislu da je igra, izmišljena priča koju umovi koji tumaraju drže istinitom. Fizička se bića zaklinju da je život pun zloće i nevolja. Razumijem da se vi pitate što radite ovdje na ovoj zamišljenoj Zemlji, ovom putovanju uma koje se manifestira kao fizički svijet. Živite u ovom zamišljenom svijetu kao da ste pojedinac, kao da imate vlastiti život, kao da se možete odvojiti od ljubavi i istine, kao da ste pojedinačno biće, kad zapravo imate pristup i Jeste Bog u Raju koji ponekad ne možete pojmiti. Voljeni, vi možete zamisliti sve drugo pod Suncem!

Sada, zamislite Mene i zamislite sebe kao jednu prekrasnu Ljubav koja sja, sja, sja kroz međuprostore, pukotine relativnog svijeta dok Mi sve vrijeme jesmo Jedna Ljubav koja Mi jesmo. Vi, voljeni, niste na Zemlji. U Raju ste. Ja sam u Raju i Raj je svugdje. Nema prostora, postoji samo ljubav i Mi smo u Njoj.

(Prevela Daniela Knapić)