Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN # 2657 Preskochete minaloto

До къде ще стигнете за да избягате от Мен? Аз не съм вашата съвест, която ви преследва. Аз не ви търся за да ви обискирам, нито за да ви отнема нещо. Аз просто искам да съм с вас. Не моля за нищо повече от това. Е, да, вярно е, че моля да бъдете щастливи. Вярно е, че моля да дойдете при Мен независимо от обстоятелствата. Вярно е, че искам да Ме опознаете и да разберете какъв Приятел Съм ви и какъв Приятел желая да Съм във вашите очи. Да, Аз искам да Ме познавате, такъв какъвто Съм. Нека представата ви за Мен потъне в това, което наистина Съм. Аз нистина искам да имате Вярна Представа, възлюбени. Докато всичко това е вярно, вярно е и че Аз не искам абсолютно нищо, освен да Съм с вас във вашето съзнание. Че Съм с вас е вече факт. Това, което желая до отказ от всичко останало е да бъдете щастливи и да сте щасливи със себе си, със своето прекрасно аз, такива каквито сте, без своите съмнения и придирчивост.

Вярно е, че Аз съм Всичко, Което Е. Вярно е, че Аз съм Бог Всемогъщ, но изглежда, че вие също Ме смятате или за някакво лошо момче, от което да бягате, или за някакво добро момче, на което сте задължени да се покланяте до земята. Аз съм Добро Момче, но вие не трябва да се покланяте до земята. Вие не трябва да сте Ми подчинени. Вие не сте Моя жертва. Аз не си играя с вас.

Макар че Аз съм Истината и искам да знаете, че Съм, това не означава, че искам да се смятате за жалък слуга. Да, Аз искам да Ми служите, възлюбени, защото да Ми служите е да служите на себе си и на целия живот. Служете Ми, но не Ми служете, сякаш сте някой подчинен. Да, разбира се, Аз наистина искам да следвате волята Ми с радост, но не като покаяние. Вие не дължите нищо. Възлюбени, Аз не искам да вършите изобщо никакви покаяния. Аз не се нуждая от това, нито пък вие. Светът ще ви каже да изкупувате и да се разкайвате. Аз не. Аз ви казвам да оставите всичко това зад себе си и да продължите напред. Кажете му сбогом. Вие не сте този, който бяхте вчера, това е, който си мислихте, че бяхте вчера.

Казвам ви да забравите миналото, защото така или иначе то беше просто един временен обрат. Вече не е. Всъщност никога не е било. Можете да видите, че е минало, но не се примирявате, че миналото е зад вас. Вие наистина сте склонни да държите миналото пред себе си, сякаш е някакъв щит или плакат, или бележки, които трябва да запаметите. Вие наистина обичате да държите миналото под око, докато е редно да го изоставите. Не е от по-голямо значение дали сте благодарни за миналото, от колкото дали сте притиснати от него. Подминете го.

Миналото не е нищо повече от листа, които са окапали. Дори и не ровете в листата на миналото. Просто ги оставете, където лежат. Миналото не е за потомството. То трябва да се прескача. Пуснете го от скалата на ума си. Кажете му „Sayonara”.

Бъдете Моето просто дете, което идва при Мен днес по същия начин, по който дете носи на майка си глухарче. Това, което Ми предлагате е ваше и Аз съм толкова доволен от това, което ми предлагате. Когато Ми предлагате себе си, вие Ми предлагате любов и това е точно каквото ви предлагам Аз.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2008

Превод: Ваня Тонева