Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2657 Hopp Over Fortiden

HEAVEN #2657 Hopp Over Fortiden

Gud sa:

Hvor lenge vil du løpe fra Meg? Jeg er ikke samvittigheten din som jager etter deg. Jeg er ikke etter deg for å ransake deg eller ta noe fra deg. Jeg vil bare være med deg. Jeg ber ikke om mer. Vel, jo, Jeg ber om at du blir lykkelig. Jeg ber om at du kommer til Meg i regnvær og solskinn. Jeg ber om at du blir kjent med Meg, og forstår hvilken Venn jeg kan være for deg, og hvilken Venn Jeg lengter å være i dine øyne. Ja, Jeg vil at du skal kjenne Meg slik Jeg er. La ditt syn på Meg være overgitt det Jeg i sannhet er for deg. Jeg vil at dere skal være Sannsynte, Mine kjære. Mens alt dette er slik, er det samtidig slik at jeg ber ikke om noenting annet enn å være med deg i din oppmerksomhet. At Jeg er med deg er allerede et faktum. Det Jeg lengter etter mer enn alt annet, er at du er lykkelig, og er lykkelig med deg selv, ditt vakre selv slik du er, uten å tvile og uten å finne feil.

Det er sant at Jeg er Alt Som Er. Det er sant at Jeg er Gud Allmektig, men likevel ser det ut til at du ser meg enten som en straffende gud du må løpe fra, eller som en godhjertet gud du er nødt til å underkaste deg. Jeg er en Grei Fyr, men du trenger ikke underkaste deg. Du er ikke Min undersått. Du er ikke Mitt offer. Jeg leker ikke med deg.

Selv om Jeg er Sannhet, og Jeg vil at du skal se hva Jeg er, betyr det ikke at Jeg vil at du skal se på deg selv som en mistrøstig undersått. Ja, Jeg vil at dere skal tjene Meg, Mine kjære, for å tjene Meg er å tjene deg selv og hele livet. Tjen Meg, men ikke tjen Meg som om du er Min underlagte tjener. Jo, selvfølgelig vil Jeg at du vil følge Min vilje med glede, men ikke som en straff. Du skylder ingenting. Mine elskede, Jeg vil ikke at dere gjør bot i det hele tatt. Jeg trenger ikke det, det gjør helle ikke du. Verden sier du skal angre og gjøre bot. Jeg gjør ikke det. Jeg sier deg at du skal legge alt bak deg, og fortsette fremover. Si farvel til det. Du er ikke den du var i går, det vil si, den du trodde du var i går.

Jeg sier du skal glemme fortiden fordi den var kun et glimt likevel. Den finnes ikke lengre. Den var faktisk ikke til å begynne med. Du kan se det som fortid, men likevel har du ikke innrømmet for deg selv at fortiden ligger bak deg. Du har en tendens til å holde fortiden foran deg som om den var et skjold, eller en plakett, eller notater du skal memorisere. Du liker å holde fortiden like innenfor synsvidde, når det egentlig gagner deg å forlate den. Det betyr ikke noe om du er takknemlig for fortiden, eller om du føler deg truet av den. Legg den bak deg.

Fortiden er intet mer enn falne blader. Ikke bry deg en gang med å rake sammen fortidens blader. Bare la dem ligge der de faller. Fortiden er ikke for fremtiden. Den er ment å hoppes over. Slipp den fra klippen i sinnet ditt. Si Sayonara til den.

Simpelthen vær Mitt barn som kommer til Meg i dag på samme måte som et barn bringer sin mor en løvetann. Det du tilbyr Meg er deg selv, og Jeg er så fornøyd med det du tilbyr. Når du vil gi Meg deg selv, gir du Meg kjærlighet, og det er nøyaktig det jeg tilbyr deg.