Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN # 2656 Svetovna Mirna Konferenciya Dnes

Свиквам конференция за мир днес. Срещата се състои във всички сърца. Всички сърца се събират заено, за да подсигурят мир на Земята. Това е всичко, което е нужно, тази тиха мирна конференция, съединена във всички сърца. Това е естественото състояние на сърцето. Това е естественото състояние на вашето сърце.

Сърцето ви обича мира, то е миротворец. Това е любовта. Тя е спокойствие. Романтичната любов е вълнение, но Аз не говоря за романтичната любов сега. Аз говоря за красивата, спокойна, тиха любов в сърцето, която не се нуждае от обект за да съществува.

Слънцето грее навсякъде. То огрява всички и всичко. Но слънцето не се нуждае от обекти, за да свети. Слънцето е съвършенно щастливо със или без обекти. Слънцето взе решение много отдавна, че не е елитно, че ще бъде обикновено и с радост ще огрява всичко. Такова би желало да е сърцето ви. То просто би желало да е свободно да обича и не изисква нищо, което да се храни от любовта му, просто да е любов обща, любов не за слава, нито за награда, нито по някаква необмислена причина, просто да обича и да обича, и да обича по начина, по който слънцето обича да огрява навсякъде с прекрасното си аз. Помислете за светлината, блестяща навсякъде от всички сърца по земята. Помислете за светлината, блестяща от вашето сърце по цялата земя, самото ви сърце, което бие в този момент. Сложете ръката си на сърцето сега и почувствайте пулса на любовта. Колко прекрасен е пулсът на сърцето ви.

Тихият пулс на сърцето ви е език от знаци, възлюбени. Той е език от звуци. Той е сладък музикален език. Помислете за всички сърца, пулсиращи в ритъм, пулсиращи за мир в света. Не скучен мир. Не застоял мир, не, но един истински мир, истински като пеенето на една птица, лесно, леко, за радостта от пеенето. „Чуйте песента ми,” пее птицата.

„Чуйте пулса ми,” казва вашето сърце. „Почувствайте мускула ми,” казва сърцето ви. „Изстистайте любовта ми,” казва сърцето ви. „Аз се свивам само за да раздавам.”

Това е мигът и движението на едно залюляване на вашето сърце и то се залюлява надалеч отвъд стените на гръдния ви кош, далеч отвъд всякакви и всички въображаеми граници. То се залюлява отвъд океаните. То се люлее високо над галактиките и нощно-осветеното небе и вашият пулс и пулсът на всички сърца пулсират едно тихо оживление. Любовта се отправя (напред), тъй като дълго е желала и призивът за любов се превръща в една сърдечно-ритмувана любовна песен, и тази песен обикаля света без спир. Кой знае вече и кой се интересува чия любов чия е, защото любовта обедини сили с любовта. Е, не сили, защото властта на любовта е толкова нежна, но този любовен ансамбъл е влязъл в ритъм, набрал е инерция, спечелил е полагаемото си място в космоса и затова Аз казвам, че (любовта) е обединила сили.

Никакъв друг звук освен пулсът на любовта не се произвежда. Всичко живо е уловено в него. Няма нищо извън него. Любовта е всичко и всичко се е превърнало в любов. Това е музиката на сферите. Знаехте ли това? Знаехте ли, че зовът на Земята е любов, което е същото като песента на Рая и че всичко, необходимо за възраждането на Рая е пулсът на сърцето ви в синхрон с пулса на Моето (сърце)? Това е толкова лесно, всички сърца да бият в тандем, всички сърца, неотличими едно от друго. Скоро се разбира, че всички сърца са Едно и нищо друго не съществува, отсвен горещият пулс на любовта, любовта и още любов, още синхронизирана любов, още необуздана любов, още любов, пръскаща и наслаждаваща се на себе си, обръщаща тенденциите, решаваща всичко изцяло в една нарастваща резолюция на любовта, едно знаме на любовта, любов далеч надминаваща езика, любов надминаваща даже себе си сега, защото всичката любов е Единна и всичката любов е Моя, и всичката любов е ваша.

Иска ли някой да обича днес?

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2008

Превод: Ваня Тонева