Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2650 U Svjetlu tvojeg Bića

HEAVEN #2650 U Svjetlu tvojeg Bića
Bog reče:
Koje su tajne među Nama? Nema ničega što se treba sakriti. Ja sam tvoja podrška. Razmisli o tome. Nema ničega za sakrivanje.Ti nemaš što sakriti. Ništa ne treba biti skriveno. Nema ničeg vrijednog skrivanja. Ja aboliram tajne. Čuvati tajnu je kao čuvati pupoljak cvijeta u sjeni. Cvijet mora imati sunčevo svjetlo da bi rastao. U slučaju tajne, sjena je čini da raste, a sunce će je izbrisati. Tajne dolaze iz strahova, a strah raste u mračnim špiljama. Nema dobiti iz strahova ili tajni. Ja aboliram strah i aboliram tajne.

Osim toga, sve je poznato. Ništa nije tajna. Detalji mogu biti tajni, naravno, ali vi niste detalj. Sjetite se da ste vi vibracija. Neovisno koliko suptilna bila, vaša je vibracija poznata. Ne možete sakriti svoju vibraciju, voljeni. A odakle vaša vibracija dolazi ako ne od vaših misli? Vaša se svijest širi ili grči sukladno vašim mislima. Vaša je vibracija usklađena s vašim mislima. Bubanj može udarati u pantomimi, ili flauta svirati tako tiho da je ne čujete, a ipak i bubanj i flauta odašilju struju vibracija. Sve je vibracija. Zrake svjetla su vibracije. Tako i vaše misli bruje, a ako bruje ono što vi vidite kao duboku mračnu tajnu vi ste onda, voljeni, postavljeni nisko, obavijeni odgovarajućom vibracijom. Skrivate se iza malog žbuna, a vidi vas se cvijelo vrijeme.

Ja sam vas odabrao da plovite prekrasnim morem, tako blistavim i plavim da vi možete samo sjati i uživati u svom putovanju.

Rastrgajte sada svoje tajne, odbacite ih. Nemojte ih više čuvati. Neka vide svjetlost dana, tako da vas mogu zauvjek napustiti. Skrivanje je mučnije od bilo čega što biste mogli sakrivati. Ono vas drži vezanima za vaše tajne. Nemojte tom ljudožderu dati ništa skriveno na što bi se mogao zakačiti i on će nestati.

Dok god se držite tajni vi ste vezani za prošlost. A vi znate što Ja mislim o prošlosti i što vi s njom asocirate.

Vi poznajete sve svoje tajne. Sada vam kažem da one nisu baš ništa. Kažem vam da se s njima pozdravite sada. Jednom razotkriveni, voljeni, vi nemate što sakrivati. Odriješite se toga sada, tako da možete biti slobodni i voljeti svijet i ne skrivati se od njega.

Ne kažem vam da pronađete nekoga kome ćete se ispovijediti. Oslobađam vas sada od ideje da postoji bilo što što biste trebali skrivati. Sakrivanje je zatvor koji ste sami stvorili. Kažem vam da sada iz njega iskoračite. Kažem vam da odbacite okove. Oni nikada nisu bili stvarni! Okovi su bili samo u vašoj mašti. Vi ste sebi prodali račun za stvari. Prevarili ste sami sebe. Čuli ste riječi poput „grijeh“ ili „krivnja“ i uzeli ste ih k srcu.
Da ste bili u neznanju, to Nam je već poznato. Krivi ste za svoje neznanje. Krivi ste što ste zaboravili svoju vrijednost. Krivi ste što ste sebe uvrijedili. Izađite iz tog samo-nametnutog mraka i proglasite sebe slobodnima. Oslobodite se prošlosti, voljeni. Jednom zauvjek okončajte s njom. Neka prošlost bude prošlost i dođite sada samnom u svjetlo vašeg Pravog Bića, kao Božansko Ljudsko Biće koje uspravno stoji u potpunom ozbiljenju Moje ljubavi. Vi ste jednako toliko Moji kao i bilo koji Kralj na Zemlji.
(Prevela Daniela Knapić)