Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2614 Semavi Varlıklar

HEAVEN #2614 Semavi Varlıklar 21 Ocak 2008

Öğrenmekte olduğunuz şey – tıpkı Superman gibi – bir nevi x-ışını görüşüne sahip olmaktır. Dünyevi zorunlulukların ötesinden bakıyorsunuz. Maddenin özünü görüyorsunuz aziz çocuklarım. Fiziksel görüntüdeki maddesel yoğunluğa takılıp kalmıyorsunuz artık. İğne deliğinin bir tarafından bakıp diğer tarafı görmeye başlıyorsunuz. Güneşin merkezini görmeye başlıyorsunuz. Anafor şeklinde dönerek ilerleyen, sizi siz yapan şığınızı görmeye başlıyorsunuz. Eskiden görünmez olanı görmeye başlıyorsunuz. Bir zamanlar gözle görünmez olan Varoluşun titreşen altın ışığı artık bariz görünür haldedir. Sizin için çok açık bir hale gelmektedir o. Önünüzde kayarak oyunlar yaptığı ve sağa sola savrulduğu için bu titreşen ışığı nahif bir halde görmeye başlamış olabilirsiniz. Böyle olmasına rağmen, hayal mahsulü zaman mevhumu ilerlerken bu tireşen dalgaların Kainatın ipleri olduğunu, bu iplerin herşeyden sağlam ve en güçlü olduğunu görmeye başlayacaksınız. Güçlükle, az biraz görebildiğiniz şey rahmetin, keremin, inayetin titreşmekte olan harikulade dalgaları olarak yerini almaktadır artık. Bu ışık dalgalarını çiçeklerden birer kolye gibi boynunuza takıyorsunuz.

Bu ışık kemiklerinizdedir sizin. Her bir hücrenizdedir. Bu ışık içinizde çoğalıp yayılmaktadır. Yaratılmış olduğunuz sağlam özdür o. Bu gelip geçici gibi görünen ışık sizin yapınızdır. Sizin özünüz, sizin muhtevanızdır. Sizin varlığınızdır. Şimdi azametle kendini ortaya koymaktadır o. Işığın altın tacı gibi, Yedi Kat Gökyüzüne, Cennet’in doruğuna yükseltmektedir sizi. Bu ışık halesi size tam gelmekte, mükemmel uymaktadır; bir milim dahi bile sizden ayrı değildir o. Ayaklarınız yere pek zor basmaktadır, zaten buna ne gerek vardır? Etten-kemikten bir Varlık değilsiniz ki. Işık Varlığısınız, Aydınlatılmış Varlıksınız.

Zemine bu kadar yapışık olmanın nesi muhteşem? Her zaman uçmayı istemiştiniz. Hep yükselmeyi, zaten olduğunuz gibi daha da yükselmeyi istemiştiniz. Bir roketin fırlatılma halidir olduğunuz şey. Eşsiz bir fırlatılma halidir sizinkisi. Menziline erişilmez olansınız. Yükseliyorsunuz, ışığın nerde bittiğini ise kimse bilmiyor. Sizin ışığınız spiral şeklinde dönerek ebediyyen yukarıyaya ilerliyor. Kendinizi özdeşleştirmiş olduğunuz o sefillik halini terkediyor ve yüreğinizdeki o boşluğu doldurmak üzere yükseliyorsunuz.

DNA yapınız şimdi yeni bir ışıkla doluyor. Hayal etmeye bile cüret edemediğiniz o hale dönüşüyorsunuz. Zaten tayin edilmiş olduğunuz şeye dönüşüyor, Benim Işık Mesajcım oluyorsunuz.

Düşünceleriniz, her daim, şimşek hızıyla hareket eden ışık dalgalarıdır. Işık dalgalarınız kendilerini, Cennetsel düşüncelerin döngüsel halkaları dahilinde vücuda getiriyorlar. Dünya, sevgisinin azameti içinde tüm yerküreyi her daim halka halka saran bir tek düşünce ışınımı haline gelinceye kadar, sizin düşünceleriniz diğer düşüncelere öncülük edecektir. Bu sevgidir aziz çocuklarım, çiçek açarcasına patlamalar yapan ve dünyayı sevgi dahilinde yeniden birleştiren bu ışık titreşimi sevgidir; yüce sevgidir o, ilahi sevgidir, yüreğimdeki tüm sevgidir, sizin sevginizdir, tüm bir anlayışın ötesindeki sevgidir o. Sizin olduğunuz bu ışık şimdiye kadar gördüğünüz en harikulade gökkuşağıdır. Onu Benim ayaklarıma serersiniz, lakin elbetteki ayaklarım yoktur Benim; o halde onu, insan oğlunun tahaayyül ettiği en parlak ışık olarak, Benim tasavvur ettiğim ve tüm dünyanın görmesi için yarattığım som altından ışık olarak Gökyüzünün Yedi Kat üstüne, Cennetin zirvesine serersiniz.

Buradadır o şimdi. Bu sırrına erişilmez ışığın Dünyada yakılmış olduğunu söylerdim; fakat Dünyanın Cennet’te ışıklandırılmış olduğunu, çünkü Dünyanın şimdi bulunduğu yerin zaten Cennet olduğunu söylemek çok daha doğru olacaktır. Cennete geri dönmüş Cennetsel Varlıklarsınız. Neredeyseniz, nerede yürüyorsanız orası Cennettir şimdi ve sizler Benim sevgi yüreğimin bedenlenmiş halisiniz. Dönüşmüş olansınız.

Bu, Cennete geri yükseliştir, Semavi Varlıkların Cennetin Hükümdarlığına geri dönüşüdür. Hoşgeldiniz aziz çocuklarım. Hoşgeldiniz.

Çeviren: Engin Zeyno Vural :wub: