Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2609 Beeld je Boeddha in, 16 januari, 2008

Als je voelt dat je geen liefde hebt om te geven, wees dan attent. Dit zal heel goed gaan. Het zal je in goede baan houden.

Wat is attent zijn, anders dan de Gouden Regel? Is attent zijn, niet een vorm van Liefde?

Of we kunnen attent zijn, hetzelfde noemen, als het hebben van goede manieren.

Het is geen groot ongemak om attent te zijn. Maak het een manier van leven. Wees een grote heer of dame, en je zal voortreffelijke attentie tonen tegenover alle wijzen op Aarde. Dit houdt ook jezelf in.

Attent zijn, heft niet echt iets te maken met iemand op de eerste plaats plaatsen. Het is iedereen op de eerste plaats zetten, dat wil zeggen, op hetzelfde niveau van bestaan. Iedereen moet zijn/haar plaats in de zon hebben. Attentheid is het focussen op de liefdevolheid van het leven. Denk niet dat het een klein ding is om attent te zijn. Het is groots. Het is een heel betekenisvol iets.

je hebt geen idee over hoe iemands hart oplicht, als je eenvoudigweg de deur even open houdt, wanneer je eenvoudigweg glimlacht, wanneer je eenvoudigweg ‘dank u’ zegt, wanneer je je zitplaats aanbiedt, wanneer je vriendelijk spreekt. Attentheid vraagt geen grote inspanning. Het is eenvoudiger dan verzet, geliefden.

Wanneer competitie de Aarde verlaat, zal attent zijn, de lieve levensconditie worden. Als niemand een race hoeft te winnen, wat zou dan de haast zijn? Als niemand eerste moet zijn, hoe eenvoudig zou het niet zijn, om de deur te openen voor een andere ziel, die zich in jouw licht van attentheid kan opladen.

Niets hoeft voor attent zijn te komen. Wat je ook belangrijker acht, je hebt het verkeerd.

Er is geen enkele redden, waarom je nu niet de persoon kan zijn, die jij bewondert. Die persoon haast zich niet. Slordig. Hij kijkt iedereen in de ogen, en, door zijn eigen aanwezigheid geeft hij zegeningen.

Kan je je inbeelden dat Boeddha of de andere Groten, iemand opzij zouden schuiven, omdat zij op de eerste plaats in de lijn zouden moeten kunnen staan? Kan iemand, die je bewondert, iemand zijn die zich haast, zijn vingers knipt en orders geeft? Kan je ongeduld of vlugge grofheid bewonderen? Kan je iemand bewonderen, die de waarheid geweld aan doet, of ernaar uitkijkt om slimmer of meer te zijn dan gelijk welk ander? Kan je iemand bewonderen, als die uitkijkt om van anderen te profiteren? Kan je iemand bewonderen, die zo onzeker is, dat hij denkt dat hij moet hebben wat de ander heft?

Bewonder je iemand die zichzelf steeds neerhaalt, over het één of ander. Bewonder je iemand die schuld belangrijk vindt? Bewonder je iemand die fouten eerder dan zegeningen in zichzelf vindt? Laat het verleden los, en je zal je van schuld verlossen, en je zal de wereld verheffen.

Bewonder jezelf omdat je zoekt om jezelf te verheffen en te verlevendigen. Bewonder jezelf om jezelf gunsten toe te kennen en zo ook anderen. Bewonder, datgene wat bewonderenswaardig is en weer die bewondering zelf. Creëer jezelf in het beeld dat Ik jou gaf.

Wat kan je mogelijks tegenhouden, om te zijn wat je wil zijn? Je wordt niet gevraagd om iemand anders dan jezelf te zijn. Waarom dan niet zijn, zoals Ik je heb gemaakt? Waarom laat je die rifraf van gedachten niet gaan, om enkele te denken wat een kind van God waardig is te denken? Waarom zou je jezelf niet aan God de Almachtige onderwerpen? Wat is onderwerpen aan Mij anders dan je eigen wil te volgen om te zijn, waarvoor je gemaakt bent. Hier is hier geen uitvlucht. Je bent verward in uitvluchten, wanneer je je mogelijkheden tot gratie hebt ontzegd. Ontzeg het je niet langer.