Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2606 Liefde betekent Vrijheid, 13 januari, 2008

Je weet al dat het de zaken van het hart zijn, die ertoe doen. Als je om iets geeft, of het nu romantiek is, of een creatief project, dat is waar je geluk ligt – of ongelukkig voelen, als je het – in je hart - toelaat.

Al je van schilderen houdt, geniet er dan van. Is er dan voor gelijk welke redden dat je niet van schilderen zou kunnen genieten, omdat je geen groot artist bent?

Als je van iemand houdt, kan het dan niet uit vreugde zijn, of je liefde nu voor altijd blijft, of niet?

Loet er dan een harnassend contract zijn, dat zegt dat je alleen gelukkig kan zijn, onder bepaalde belemmerende condities?

Kan je niet onder vrijheid gelukkig zijn?

Wie zegt dat de vork steeds aan de linker- en de lepel aan de rechterkant moet liggen? Of dat jen iet met je vingers kan eten?

Wie zegt dat het dessert pas na de maaltijd komt, in plaats van ervoo?.

Wie zegt dat werkuren van 9 tot 5 zijn?

Wie bepaalt watt e klein, genoeg of te groot is? Wie maakt deze beslissingen?

Waar staat het geschreven dat all elevens gelijk moeten zijn?

Wie maakt die ontelbare regels?

Kan je dan de planten, die je leuk vindt niet in je tuin planten? Met hetzelfde in gedachten, waar kan je jezelf dan niet planten of transplanten?

Wiens opinie telt?

Mijn kinderen worden opgeslorpt. Dit is waarom je een beetje stilte wil nemen, zodat het stof zich kan innestelen en je kan zien en denken, eerder dan erdoor meegesleept te worden.

Je hoeft je eigen regels niet te maken, geliefden, je hoeft ze ook niet elke oude, die wordt overhandigd, te accepteren.

Laat goedheid en genade de dagen van j eleven overheersen.

Ooit werden voeten in china gebonden. Vandaag, op Aarde, gaan enkele van mijn kinderen barvoets. Niet al Gods kinderen hebben schoenen nodig. Al Gods kinderen hebben liefde nodig, hebben nood aan het geven van liefde, liefde herkennen, doen het. Niemand moet liefde ontzegd worden. Samen met liefde moet grote vrijheid komen. Meer dan schoenen, heb life. Schoenen en liefde.

Wat gaf Ik jou? Ik gaf je grote vrijheid. Ik geef het je nog steeds.

Je zou kunnen zeggen dat Ik je geboden gaf. Laat ons in plaats aannemen, dat ik je een visioen van liefde gaf. Ik zeg je dat je Grote Liefde moet hebben? Dekt dat niet alles? Grote Liefde veroorzaakt hebzucht, begeerte, stelen, noch pijn. Laat liefde eerst komen, en dan is er geen nood aan geboden. Het enige gebod is om life te hebben, en dat is geen gebod. Het is de natuurlijk vloei van de dingen.

Heb liefde in je hart, en dan is er niets anders wat je hoeft te weten, noch regel te maken.

Liefde betekent vrijheid. Liefde bind noch ketent je. Je bent vrij life te hebben, met je gehele hart. Vul je hart met liefde, ook al honger je naar voedsel. Zelfs al heb je dorst, laat de liefde overvloeien. Laat de liefde niet gebonden zijn. Laat het niet verpakt zijn. Laat er geen prijs op gezet worden. Laat je hart in liefde waaruit het gemaakt is overvloeien. Laat je liefde over de hele wereld weerklinken. Laat ons de gong van liefde in al je gedachten, woorden en daden horen.

Laat de klank van je stem liefde zijn. Wandel in liefde, en laat je stap liefde bloot geven. Maak niemand bang. Wees niet bang van de grotekracht van liefde die in je woont. Je kan de machtigen liefhebben. Je kan de zwakken liefhebben. Hou van de zwakken en de zwakken zullen machtig worden/ Iedereen zal machtig in de liefde worden. Ik bekrachtig liefde, die Eénheid van Liefde.