Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2592 Soms moet je opstaan en Vaarwel zeggen, 30 December, 2007

Grenzenloosheid is Onze natuur. Wij, jij en Ik, verlangen naar onbegrensdheid. Natuurlijk, verlang Ik er niet zozeer naar, omdat Ik dat al ben. Het leven op Aarde is niettemin zo tegenstrijdig, dat jullie, gemaakt uit eindeloze onbegrensdheid, toch grenzen moeten plaatsen. Je komt niet enkel de ongewenste grenzen van het leven tegen, maar soms moet je ook grenzen plaatsen, die je zelf niet wenst. Wat is het Menselijk leven toch een tegenstelling. Grenzenloosheid is je doel, en toch, moet je grenzen stellen. Er zijn strepen, waar je niet over kan, en er strepen die jij moet plaatsen, zodat niemand anders er overheen kan treden. Je wil niet snel zijn, in het voelen offensief zijn, en toch, kan je niemand zomaar over je heen laten lopen.

Je kan niet elke situatie op deze aarde oplossen. Je kan het niet altijd vermijden. Hoeveel jij en I kook naar vrede verlangen, goede wil, alle mogelijke manieren van harmonie, soms is het voor jou nodig om weg te stappen, niet in kwaadheid, niet in ontreddering, maar gewoon weg wandelen. In de eindigheid van het ogenblik, weet je wanneer het tijd is om weg te stappen. Het feest is gedaan. Je stapt gewoon weg, liever dan ruzie te hebben. Je hoeft niet tot het einde in een onhoudbare situatie te blijven.

Niemand breekt graag vroegere banden af, en toch, wie wenst in disharmonie te blijven leven? Je hebt een relatie het beste van jezelf gegeven, en nu is het ten einde. Je hoeft niet te wachten tot het uit zichzelf eindigt, of tot iemand anders het voor jou beëindigt. Soms eindig jij het. Ik ben voor vrede, maar niet voor het weke voorwendsel.

Je ziet je gevoelens onder ogen, je houdt ze onder ogen, ongeacht al je goede intenties, om iets dat niet werkt te favoriseren. De prijs die je voor het verder zetten dient te betalen, is duur. Er is een streep waar je niet voorbij zal gaan. Niet in koppigheid, maar in eerlijkheid.

Start vanuit het idee van goede wil, en erken voor jezelf wanneer een situatie vals is .
Sommige verhoudingen eindigen zonder dat je jezelf er bewust van bent, tot je je realiseert, dat jij en je vriend(in) elkaar al in een lange tijd niet meer gesproken hebben. Soms sluit je bewust een deur, waar je niet voorbij zal gaan. Het is niet in jou of iemand anders voordeel, om een verbintenis voor te wenden, die al lang niet meer bestaat. De verbintenis lost zichzelf op. verbintenis was misschien een ongewapend conflict geworden, en nu zeg je : “Vaarwel.”

Absoluut zwakke harmonie, en, tegelijkertijd stel je vast waar je in termen van Menselijk leven staat. Je zal geen energie meer verspillen. Je zal niet voorwenden dat een verbintenis niet voorbij is. Je verlangt naar een lang en vruchtbare relatie, maar wanneer het fruit in de keuken is opgedroogd, kan je je niet langer voorwenden, dat het nog aan de boom hangt.

En zo herken je wat er al is en weiger je nog langer om wat er al duidelijk is toe te laten. De dag is voorbij.

Soms moet een werkgever een werknemer laten gaan, niet in kwaadheid, maar uit erkenning, dat het verder zetten niet gunstig is. Je wil goed zijn, maar wanneer een situatie tot een einde komt, is het voor jou goed, om het einde te herkennen en dat het voor jou gunstig is om dat te verwezenlijken. Vriendelijk zijn, betekent niet, dat je verdraagzaam moet zijn voor de zaken die niet meer dienstig zijn. Er zijn eerlijke afscheiden. Er zijn tijden, dat je moet opstaan en zeggen: “Genoeg.”

Vertaald door Leen Joseph.

Copyright © 1999-2007 Heavenletters™
Heavenletters™ -- Mensen helpen dichter bij God en Hun Eigen Hart te komen 
Gloria Wendroff, Stichtster
The Godwriting™ International Society of Heaven
703 E. Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556
Email angels [at] heavenletters [dot] org
Bezoek www.heavenletters.org