Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2586 (Badnja ve?er) Kristova ljubav bila je Božja

HEAVEN #2586 (Badnja ve?er) Kristova ljubav bila je Božja

Bog reče:

Krist je bio skladan, a opet postojan u onome što je znao.
Nije kolebao, išao je prema naprijed pravocrtno. Njegova
Bogom dana misija bila je da druge dovede bliže Meni. Nije
želio ništa za sebe osim da dalje daje dar ljubavi koji je
sam tako puna srca prihvatio. Srce puno ljubavi može na
vani samo ljubav točiti i tako se ljubav množi. Ljubav je
istočio toliko ljubavi da njegova ljubav i danas odzvanja
svijetom. Ljubav koju je dao u Moje ime i dalje potiče
srca da otkucavaju skladbu ljubavi. Bum, bum, bum-ti-bum,
ritam ljubavi.

Dao je jedini dar koji se može dati. Nije išao u šoping i
pakiranje poklona. Nije bio Djed Mraz. Djed Mraz služi
drugačijoj svrsi od one Kristove. Fizičko darivanje
poklona je također lijepo, ali Krist nije davao fizičke
poklone, on je darivao Ljubav. To je sve što imao za dati
i dobro je to činio. Poklanjao je ljubav bez mašni.
Jednostavno je davao ljubav. Zračio ju je. Nije razmišljao
o tome, nije mjerio svoju ljubav. Bilo je za njega
nemoguće da ljubav ne daje. To bi bilo lišavanje.

Krist je bio voćka s loze. Grozd pun soka, spreman da se
ubere i pretvori u vino. Krist je davao tako nevino kao
grozd.Oni koji su poznavali svoju žeđ kroz Krista su
duboko ispijali Moju ljubav, nisu se mogli dovoljno
napiti, željeli su još. Oni i dalje piju.
Krist nije ljubav davao iz osjećaja obveze, nije osjećao
da ta ljubav, koju je primao kako bi je davao, ima
vlasnika. Nije razmišljao u terminima duga i dužnika.
Davao je onako slobodno kao što sunce sja Moje svjetlo.
Krist je bio blistavo sunce na Zemlji i sjao je. Kako je
samo sjao. Nije mogao činiti drugačije. Svjetlo je bilo
njegovo da bi ga davao i on ga je razdavao. Bio je
nemoćan, u smislu da nije mogao drugačije nego da daje.
Bio je pjevač ljubavi koji je morao pjevati. Nije si mogao
uskratiti nalet pjesme.

Bio je riba koja je morala plivati. Riba ne misli, "Oh, ja
danas moram plivati." Prirodno je da riba pliva. Tako je
Krist plivao u ljubavi.Nije putovao oko svijeta, ali
njegova ljubav jest i još uvijek putuje. Jednom pokrenuta,
ljubav ostaje u pokretu. Kao što sunce ne dobiva upute da
svaki dan sja, tako i ljubav nastavlja svoje pokretanje
bez daljnjih naredbi.

Krist je davao, ali nikad nije mislio "Ja dajem". Nikad se
nije ustao u jutro i pomislio "Oh, ja danas moram davati".
O davanju nije razmišljao,davanje je bilo samo njegovo
Biće. A opet, krist nije imao ni jednu misao koja se nije
odnosila na davanje ljubavi. Bio je nemoćan činiti išta
drugo osim davati ljubav. Tako je imao i mudrost pored
ljubavi, ali između ljubavi i mudrosti koje je davao nije
bilo razlike. Njegova ljubav i mudrost bile su grozdovi s
iste loze koju sam Ja posadio i dao svoj Mojoj djeci.

Mislite li da niste s iste loze kao Krist? Mislite li da
ste pretendent za tron na koji sam vas Ja posjeo? Mislite
li da su vam bile date posebne odredbe da odbijete
prihvatiti Moju ljubav ili da se, jednom kada je
prihvatite, suzdržite od njenog daljnjeg dijeljenja?

Voljeni, nitko Meni nije više poseban nego što ste mi vi,
niti mi je itko manje poseban od vas. Nema prvog ni
posljednjeg. Neka svaki dan učinite Božićem za sve moje
voljene sinove i kćeri. Prihvatite Moje darove i u istom
ih pokretu dajte dalje.

Translated by Daniela Knapic