Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2523 Verden Kan Gjøre Sitt

HEAVEN #2523 Verden Kan Gjøre Sitt

Gud sa:

Ikke vær bekymret eller lei deg når noen ikke forstår deg. Ikke alle vet like mye som deg. Dette er noe du må huske. Ikke alle ser ting på samme måte som du gjør, selvfølgelig, og ikke alle vet så mye som du vet. Kanskje de fremdeles går i barnehagen. I det tilfellet, kanskje du er den som ikke har forstått.

Men, la det være som det er, alle trenger ikke måtte være der du er, og alle trenger ikke kjenne deg og forstå deg slik Jeg gjør det. La det være nok at Jeg elsker deg. Er det ikke ironisk at Kongen av Universet elsker deg, og likevel gråter hjertet ditt etter en fattig bondes oppmerksomhet og kjærlighet? Du har altet, og likevel er ikke det nok for deg!

Mine elskede, la jakten etter kjærlighet være hos mannen som søker hustru. Du skal ikke oppvarte verden. Du skal ikke vinne noens gunst.

Hvis noen ikke forstår deg eller setter pris på deg, hvorfor føler du at de må det? Hva har fått deg til å tro at alle må verdsette deg? Hvilke forskjell gjør det egentlig om de gjør det eller ikke? Så klart forstår jeg at det utgjør en forskjell for deg. Du har kanskje vært avhengig av det. Velsignede Vesener, hvis du har satt deg som mål å bli likt av alle, har du forlatt deg selv.

Når du har tatt feil, og du ser at du har skuffet noen, trenger du ikke deres tilgivelse for dine feilsteg. Si du er lei deg en eller to ganger. La personen tilgi deg eller ikke. Du trenger ikke bruke resten av livet på å prøve å få denne personen til å se deg i et godt lys. Det er ingen mening med livet å vinne godkjennelse fra alle. Det finnes en tid til å la ting være som de er, selv når du ikke liker dem. Det finnes en tid til å la ting gå. Å la dem gå spiller på flere nivåer. Vit når du skal droppe en sak.

Mine kjære, Jeg har sagt at du skal lage rom i hjertet ditt for å akseptere alle som de er. Så aksepter dem som kanskje ikke aksepterer deg. Aksepter dem som de er, og la dem være. Du trenger ikke forandre dem. Verden vil gå videre med eller uten deres gode tanker om deg. Gå videre uten dem da. Det er ikke nødvendig for deg å være så avhengig av andres gode vilje. Jeg har sagt at du må holde hjertet ditt åpent. Jeg sa aldri at alle andre måtte holde hjertene sine åpne for deg. Det finnes ingen lov som sier at noen må elske og sette pris på deg. Hva en annen gjør med hjertet sitt er hans sak. Når ble det din?

Du har kanskje brukt hele livet ditt til nå på å ønske og vente på at alle i hele verden skal ære deg. Mine elskede, selv når du på en eller annen måte oppnår det, hva har du når du får det? Det vil falle gjennom fingrene dine som sand. Hva har andres tanker om deg å gjøre med deg? Det er ikke nødvendig for deg å regne med andres godkjennelse lengre.

Du kan si at jeg søker alle. Det er sant, men likevel er Min søken Min ære gitt. Det er ikke ære for Min skyld, bortsett fra at du er Meg. Jeg søker ikke tjenester. Det er det jeg prøver å si. Heller skal ikke du søke tjenester og godvilje. Mine kjære, ikke vær så avhengig av verdens godvilje. La verden gjøre sitt, mens du gjør Mitt.