Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2485 Da jiveesh v sveta

Бог каза:

Не обръщайте внимание на грешките, които правите. Те се сумират до нищо. Следете други неща, възлюбени.

Измежду грешките, от които да се освободите е вниманието към непълното здраве. Казвам да не размишлявате върху болестта. Чувам децата ми да се задълбочават за някоя болест или операция. Когато правите това, вниманието ви подкрепя болестта. Вместо това размишлявайте за здравето. Подкрепяйте здравето. Направете знаме в живота си в подкрепа на доброто здраве. Не правете знамена на лошото здраве.

Върнете розите обратно на бузите си с внимание към цялото добро здраве, което имате. Обръщайте внимание, винаги когато се чувствате наистина добре. Кое има по-висока вибрация, здравето или болестта? Здравето е това, за което искате да говорите, специализирайте в здравето, точно по същия начин, по който искате да разпространите всичките добри новини в света и да оставите лошите новини на угар.

Всеки път, когато говорите за някаква болест или колко зле се чувствате, то е все едно думите ви са бацили на болестта, с които засявате света. Може да говорите през задната ограда, или по телефона, или на себе си, няма значение. Говоренето за вашата болест подкрепя самия недостиг на здраве, който не искате – вие не искате недостиг. Освободете се от подробностите за своята болест или за болестите изобщо. Даже на теория, болестта става истинска. Болестта се храни от вашите думи.

Така е и с рекламите, които ви казват да вземате това и да вземате онова за безбройните болести, за които съобщават рекламите. Те популяризират болестта. Те подсилват болестта. Те правят болестта житейски факт. Те насочват вниманието ви към онова, което не искате. Те възхваляват болестта, насърчавайки ви да излезете и да купите едно хапче за да смекчите болестта, за която сега вярвате, че ви заобикаля. Болестта се разпространява в мисълта, възлюбени. Микроби са и вашите мисли.

Болестта започва в мисълта, думите и емоциите. Без значение колко сте невинни, болестта израства от ума, речника и чувствата. Изразът „Не се чувствам добре,” разказва цяла история. Почувствайте се по-добре сега.

Вие знаете колко много се влияете дори от случайни думи, които някой казва. Това, което вие казвате също ви влияе. Говорете на себе си по начина, по който искате да се развивате.

Не съграждайте сцена за болестта. Вие не се нуждаете от болестта. Вие не сте длъжни да я имате. Тя не ви принадлежи. Не трябва да пълните ума си с нея, нито ума на някой друг.

Това участва във всичките ви неприятности. Тя участва във всичко, което наричате неприятност. Вие я подсилвате, като мислите за нея, тревожите се за нея, говорите за нея. Ще ви дам стикер, на който пише: „Мислете за здравето.”

Ще ви припомня поговорката: „Ако не можеш да кажеш нещо добро, не казвай абсолютно нищо.” Това е приложимо на много равнища.

Освободете се от поличби и предупреждения. Те се превръщат в заплахи. Не предупреждавайте децата си, че ако не носят шапка, ще хванат настинка. Къде е написано това? Не предупреждавайте децата си за микроби и непознати, защото култивирате онова, което не искате. Вие култивирате страх, възлюбени, а страхът привлича това, от което се страхувате.

Когато искате детето ви да сложи шапка, кажете: „Нека да ти сложим шапката за да ти е топло.”

Когато искате детето ви да е защитено по пътя си към дома от училище, помолете го да се прибере право вкъщи, за да можете да го прегърнете.

Започнете да улеснявате живеенето в този свят.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007

Превод: Ваня Тонева