Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2462 Pari

Бог каза:

Парите са една от многото неубедителни илюзии на света. Те се приемат сериозно, и все пак те са трик на ума. Парите са като новите дрехи на краля. Всички се преструват, че тези хартиени правоъгълници и кръгли монети имат голяма стойност. На парите се прекланят. Дори ги наричат всемогъщия долар. Престъпления се извършват в името на тази хартия и метал.

Все пак, в днешно време, парите са необходими в света за размяна срещу стоки. И все пак, това е просто един общоприет мираж, възлюбени. Парите предлагат известна сигурност, все пак вие не можете да разчитате на тях. Трябва да има по-велики ценни книжа от парите, и, за щастие, има.

Действителната сигурност се превръща в истинско знание. Да, от Мен и от Мен във вас. Несигурността идва от по-малкото от това. И чувството за несигурност, и чувството за сигурност идват от вашата система от вярвания и всичките мисли, които сте натрупали.

Аз не мога да ви докажа, възлюбени, великата сигурност, която е ваша, все пак вие вече знаете, че парите идват и си отиват, и че стойността им варира в зависимост от едно или друго нещо. Всеобщо известно е, че парите не могат да ви купят щастие. Сигурността, която паричното богатство може да даде е фалшива. Аз разбирам как така вие приемате фалшива сигурност вместо златното кюлче в себе си. Десет цента са голяма работа, когато не знаете, че имате десет долара в джоба си.

Аз знам, че вие казвате, че ще направите много, когато имате пари. Вие казвате, че много неща ще се променят. Вие ще изпълните всичките си желания и след това ще направите велики неща за света, и след това ще помогнете на бедните.

Възлюбени, практикувайте да сте богати сега. Изпълнете желанията си, правете велики неща и помагайте на бедните. Научете се на щедрост в същото време, в което чувствате какво е да карате новата кола, която бихте избрали и да живеете в къщата на мечтите си. Чувствайте го. Изпитвайте радостта. Изпитвайте радостта и може да не се нуждаете от новата кола и от имението. Изпитвайте радостта и може вече да не ви се налага да купувате всички онези неща, за които обичате да мислите, че ще ви донесат велико щастие и сигурност.

За всичко, което купувате, възлюбени, вие купувате една мечта, и с всичко, което купувате, върви една допълнителна клауза на отговорността. Вие мислите, че ще сте по-безгрижни, когато имате много пари. Истината е, че вие сте безгрижни сега. Опитайте се да обичате живота, който имате сега. Парите силно ви разсейват, възлюбени. Твърде много или твърде малко могат да ви разсеят от забелязване на по-великото.

Аз не умаловажавам нуждата ви от пари. Аз искам да ги имате. Аз дори искам да имате много от тях, защо не? Аз също искам да знаете, че животът ви не зависи от тях. Вашият живот зависи от други неща, различни от парите. В относителния свят парите имат своето място, и все пак стигат само до там. Разчитайте на себе си, повече от колкото на пари. В противен случай вие чакате нещо извън вас да се случи.

Въпрки всичките ви приказки, вие можете да отблъснете парите.

Имайте идеята, че вие наистина не се нуждаете от тях толкова много. С тази идея вие може да намерите за вярно, че не се нуждаете от пари толкова много. Познайте богатството си сега. Бъдете зависими повече от себе си и по-малко от навиците да харчите. Парите не са отговорът на всичките ви молитви.

Живейте в сърцето си, сякаш имате голямо богатство сега. Избавете се от тревогата. Отдавайте толкова внимание на даването на пари, колкото отдавате на печеленото на пари. Запейте друга песен. Чувствайте радост. Парите не идват на първо място, възлюбени. Любовта и даването идват.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007

Превод: Ваня Тонева