Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2448 Blagodarete na Boga

Бог каза:

Благодарете Ми за всичко. Благодарете Ми за дъжда. Благодарете Ми за слънцето. Благодарете Ми за себе си. Аз съм този, комуто трябва да благодарите за всичко и Аз имам предвид всичко, всичко под слънцето и всичко отвъд слънцето. Благодарете Ми за Мен. Вие не можете да Ми благодарите достатъчно. В същото време Аз не се нуждая от вашите благодарности, все пак да казвате Благодаря ти на Мен оживява определени центрове във вас, а вие искате да ги оживите. Разбира се, че искате.

Да ми благодарите е прекрасно нещо. Колкото повече Ми благодарите, толкова повече знаете за Мен. Толкова по-силна е връзката, толкова по-отворено е общуването. Вие наистина приемате, че Ние сме свързани, нали? Ние сме безкрайно свързани. Аз изразявам най-възвишеното във вас. Когато се свързвате с Мен, вие не се свързвате с по-малкото. Вие се свързвате с повечето, за което така копнеете. Аз не мога да липсвам от живота ви, ни най-малко. Но вашето знание за Моето Присъствие може да липсва. Не го изпускайте.

Като Ми благодарите ви олеква на сърцето. В известен смисъл, вашето признание Ми се покланя. Вие със сигурност знаете, че Аз съм Единственият, на който да се покланяте. Тук ние се изразяваме образно. Вие прекланяте гръбнака си пред Мен, а Аз оживявам гръбнака ви. Любовта Ми тича нагоре и надолу по него. Любовта Ми тече във вашия грабнак и никога не засяда. Гръбначният ви стълб вибрира от Моята любов. Аз бягам нагоре и надолу по гръбнака ви. Аз го наелектризирам. Аз ви давам най-добрата настройка, която някога сте имали. Покланяйки се на волята Ми, вие стоите изправени и вие стоите високи. Покланяйки се на волята Ми, вие позволявате на великолепието на Вселената да е в краката ви. Като се покланяте на Мен, Аз се покланям на вас и ние стоим очи в очи в пълната светлина на слънцето, кояте е любов.

Всичко е любов, и все пак, любовта е била скрита някъде, може би чакайки друг ден. Какво прахосничество на любов. Изкарайте любовта си в пълната слънчева светлина, където може да бъде видяна, където може да бъде почувствана, където тя може да разцъфне и да оповести за себе си. Нека любовта ви бъде като пухчета на глухарче, които са толкова леки, че се носят по въздуха и кацат наблизо и надалеч. Не може да се каже колко надалече лети едно мъничко семенце от глухарче, за да сбъдне съдбата си. Вашата съдба е да посеете любов на Земята. За какво друго изобщо бихте могли да сте предназначени? Елате, сбъднете съдбата си сега.

Ако се страхувате, че нямате достатъчно любов, тогава, е, вземете Моята. Аз имам достатъчно за даване. Цялата Ми любов е използвана и наново препълнена. Нека сърцето ви е пълно с любов и да прелива във всички сърца, които са чакали любов, вашата любов, Моята любов, тяхната любов. Нека любовта бъде вашата професия. О, само ако си позволите да обичата, възлюбени, вие ще видите любовта да се умножава пред самите ви очи. Вашата любов се издига да опознае света напред. Тя жадува да отлува. Тя нама да ви изостави. Тя ще ви вземе със себе си. Вие ще видите света със своята любов, Вие ще видите света и вие ще запечатате света с любовта си, и вие ще излекувате света от дългото му пренебрегване на любовта, преструването, че я няма, сякаш има по-важни неща. Да запечатате света със своята любов означава да разчупите всички граници, изтривайки ги от картите и умовете на хората.

Сега, благодарете Ми за златното си сърце.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007

Превод: Ваня Тонева