Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2445 Izborat, koyto pravite

Бог каза:

Освен Моята любов всичко, което имате, е своите мисли. Вашите мисли са господари на положението. За каквото и да помислите, то властва. Когато помислите за загубата на любимо същество, вие чувствате загуба. Ако не знаехте, че любимото ви същество ви е напуснало или починало, вие бихте чувствали нещо различно от загуба. Ако не бяхте интерпретирали напускането на любимо същество като загуба, вие не бихте чувствали загуба.

Когато спечелите от лотарията, вие го преживявате като печалба. И все пак, то също е загуба на нещо, но вие гледате към внезапния изблик на богатство. Вие не гледате към всичко, което върви с богатството, само към непосредствения изблик на радостта.

Когато получите каквото сте искали, вие сте силно развълнувани. Всъщност не събитието е това, което ви развълнува, защото, независимо от всичко, събитията са безстрастни. Вие сте развълнувани от своите мисли.

Когато не получавате това, което искате, или получавате нещо, което определено не искате, вие сте обезсърчени от своите мисли. Сякаш ловите мисли с въдицата на ума си в ръка. Каква риба искате да хванете в морето? Какви мисли икате да имате?

Това, което вие възприемате като загуба може да бъде интерпретирано по много начини. Не се страхуватйте, че сте безсърдечни. Не е безсърдечно да трансформирате това, което сте взели за загуба в свобода. Вие приемате загубата като врата, която е била затръшната под носа ви. Вие бихте могли да интерпретирате загубата като отварянето на нова врата на нов праг. От наблюдения и осмоза вие сте научили, че загубата е за оплакване. Каквото сте научили, можете да отучите.

През каква леща гледате? Колко голямо е вашето видение? Отсъствието не трябва да се приема като загуба.

Не може ли всяко събитите или развитие да се приема като успех? От къде дойте идеята за провала?

Струва Ми се, че вие твърде често чувствате, че сте се провалили. Или чувствате, че ще се провалите и така даже в успеха, вие се страхувате от провал. Даже насред изобилието, вие се страхувате от оскъдица.

Какво общо имат събитията с вас в действителност, освен онова, което вие кажете, че имат?

Вие обичате да мислите, че Аз съм на ваша страна съгласно хвърлянето на зарове в света. Аз имам повече от едно хвърляне на зарове в ръкава Си, възлюбени.

Когато всичко може да се интерпретира както пожелаете, тогава защо да не интерпретирате всичко в добра светлина? Това не е преструване. Това не е отвлечено от реалността. Това е Реалността.

Ако предпочитате определен цвят, вие бихте го избрали, нали? Ако предпочитате определен вид бонбони, вие бихте ги избрали пред други, които не харесвате, нали? И све пак, когато стане дума за това как мислите, вие някак смятате, че трябва да изберете мрачна интерптретация. Вие бихте предпочели мрака пред светлината. Вие бихте предпочели безпокойство пред щастие. Вие бихте предпочели униние пред веселие.

Започнете да виждате чудото и красотата във всичко. Животът е пълен със сделки, възлюбени. Сключвайте сделките, които искате. Вие не сте длъжни да се съгласявате с негативното. Златото е по-добро от тенекията. Това е толкова вярно по отношение на вашата интерпретация за живота, колкото и по отношение на всичко останало. Придайте движение на неща, които бихте искали да имате. Мислете най-доброто за другите и каквото и да се явява в живота ви, мислете най-доброто и за него.

Вие имате една дестинация и дестинацията е Раят. Вие сте на път. Помислете за това.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007

Превод: Ваня Тонева