Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2443 Angeli

Бог каза:

Тиранин не може да съществува, когато всеки е свой собствен суверен. Как може да съществува побойник, когато всеки е силен в собственото си достойнство? Не би имало нито побойници, нито набити.

Управлявайте се. Не бъдете неуправляеми. Настройте се към по-велико правило.

Вие не сте обекти в света. Вие не превивате коляно пред никоя определена личност, вие се покланяте на всичко. Поклонете се на себе си.

Светът е ваш. Той не е нечий друг, Аз не го наричам Мой свят, въпреки че Аз го създадох. Аз го създадох и го захвърлих в най-далечните дебри на Вселената и го хвърлих върху водите, и отлях вас по Свой образ. Затова ви отлях красиви, силни, славни и благодатни от любов. Аз ви поднесох едно нежно същество, възлюбени. Никой не напада нежността. Никой няма да ви вземе и унция от вашата сила или красота. Вие ще ги дадете целите, не като жест на приятелство, а от преданост към Мен, а от тук – и към своя ближен. Аз ви предадох на всичко, което е добро. Вие сте добри. Сега се предайте.

Вие не сте създадени по фалшив образ. Вие сте създадени по Истински образ. Няма да има тирани на Земята. Няма да има тиранизирани. Ще има ангели на Земята и вие сте един. Признайте, възлюбени, признайте истинската си природа.

Ангелите не са задължително ангелски. Те не трябва да са идеално красиви. Ангелите могат да бъдат подли хора, които се забавляват страхотно, но никога за чужда сметка. Всичките Ми ангели, на Земята или в Рая са силни и сърцати. Те никога не са засрамени. Ангел във въглищна мина пак е ангел.

Сега вие ще започнете да забелязвате ангели на Земята. Вие сте заобиколени от ангели и сте в отношения с тях. Да, вие сте един от ангелите, които Аз изпратих на Земята. Аз ви изпратих като благодат. Аз ви благослових да благословите Земята и всичките й обитатели. Вие сте съ-властелини на Земята, изпратени да я орете, изпратени да събирате души като рози, да подхранвате всяко сърце, така че всички да познаят себе си и истинския си характер, и от каквото са направени.

Вие сте направени от Моята любов. Вие не сте направени от нищо друго. Вие не сте картонен герой. Вие сте ангел от злато. Това не е твърде хубаво за да е истина. Това е истина.

Какво друго бихте могли да бъдете, освен ангел на Земята? Не може да сте толкова далеч от Рая, колкото сте вярвали. Вие изобщо не сте далеч. В Моето сърце, вие сте в Рая, райски сте и вие, независимо дали Ми вярвате или не. Но повярвайте Ми и крилата на нашата любов ще започнат да изникват пред самите ви очи.

Може би вие имате погрешна представа за Рая. Седефените порти са метафора. Самият Рай е метафора. Целият живот е метафора. С какво да ви сравня? Аз мога да ви сравня само със Себе си. Няма друго сравнение. Вие сте Моята Истинска Любов. Аз ви обичам с цялото Си сърце. Обичам чудото, което сте. Вие сте чудесни в съецето Ми. Сърцето Ми е пълно с вас. Къде бихте могли да бъдете, освен в сърцето Ми? Сърцето ми е едно с вашите. Вие сте влюбени. Аз с абсолютна сигурност Съм влюбен във вас. Ето затова вие сте дълбоко в сърцето Ми, дълбоко в Сърцето на Любовта, което е покориро света със самата Любов, защото няма нищо, възлюбени, няма нищо, освен любов и сега сърцето ви е опустошено от любов, което е, така да се каже изпълнено и закръглено от любов благодатна. Чувайте любовта. Чувствайте любовта. Аз разтуптявам сърцето ви от любов сега.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007

Превод: Ваня Тонева