Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

HEAVEN #2423 I taka, kakav e vaprosat vi?

Бог каза:

Когато Ме молите за помощ, вие не търсите отговори извън себе си. Вие зададохте достатъчно въпроси на този и на онзи какво да правите относно всички въпроси, големи и малки.

Когато питате Мен за съвет, вие питате себе си. Питайки Мен, вие не търсите външно влияние. То е толкова вътрешно, колкото може да бъде.

Моите отговори са интегрирани в сърцето ви. Сякаш има лаптоп в сърцето ви и вие натискате определен Божествен клавиш, и отговорът се появява на екрана, или го чувате прошепнат. Или не чувате никакъв отговор, и все пак сте напътствани, и вие се съобразявате. Помолете ме и ще получите. Ще получите. Във вашия въпрос е вашата възприемчивост и вашето приемане. С вашия въпрос е едно велико разрешение. Нещо ще се филтрира надолу към вас, само защото сте задали своя въпрос.

Един въпрос може малко да се различава от молитва. Вашите молитви молят за определен изход, освен ако не се молите „Да бъде волята Ти,” което го оставя на Мен.

Може да кажете, че сте Ме питали и Аз не съм отговорил. Може би сте Ме молили да спася живота на любимото ви същество и вие чувствате, че Аз не съм ви отговорил, поне не с отговора, който сте искали и затова вие се чувствате лишени от любовта Ми. Нека ви кажа, скъпи, Аз винаги отговарям с любов.

Макар че никой от въпросите, които задавате, не е твърде голям или твърде малък, понякога вашите въпроси са молби или даже заповеди, или тропащи-с-крака изисквания. Аз не ви казвам да спрете. Няма нещо, което да не можете да Ми кажете. Единственото нещо е, когато искате нещо повече от Да или Не за отговор, задайте по-велик от Да или Не въпрос.

Вие искате по-велико разбиране. Вие искате да бъдете повдигнати до по-висока тоналност. Вие наистина искате чистосърдечно напътствие, и така вие молите за по-велики прозрения, по-велико приемане. Може би няма да има мълниеносен отговор, великолепен отговор, очертан с неонови светлини. Отговорът може да не е директен. Може да не го чуете, и все пак, вие ще почувствате успокоение. Някак, даже и да не знаете какъв е отговорът, вие ще почувствате един щрих на отговор. Неусетно, сърцето ви чува нещо. Неусетно, сърцето ви се успокоява...

Погледнете, вие искате общуване с Мен и така следва да общувате с Мен. Обикновено аз не съм Бог, Който идва от запад, яздещ бърз жребец, вдигаш прах. Понякога Аз съм повече като надигаща се мъгла. Вие може и да не забелязвате, и все пак мъглата пада върху вас и овлажнява кожата ви. Разбира се, Ние говорим за сърцето, вашето сърце.

Отговор или не това, което е необходимо, е вашето питане, вашето създаване на тази малка увертюра към вашия Създател. Харесва Ми да получавам вести от вас. Аз обичам да получавам вести от вас. Ние имаме пряка линия, така че използвайте я. Обаждайте Ми се по всяко време. Напомняйте си, че вашият ум не трябва да Ме чува. Вашето сърце е на преден план. Вашият ум не е. Оставете ума си да се оттегли. Влезте в сърцето си, защото там е, където съм Аз. Аз Съм точно в откритите пространства на сърцето ви. всичко, което трябва да направите, е да влезете.

Аз Съм тук, точно тук във вашето прекрасно сърце. Тъй като Аз Съм седнал тук, вашето сърце знае всички отговори. Вашето сърце знае, даже и когато не можете да кажете точно какво.

Разбира се, Аз Съм отвъд думите, следователно там е и вашето сърце. И така, какъв е въпросът ви? Какви сведения бихте желали да съберете от Нашия задушевен разговор, възлюбени?

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007

Превод: Ваня Тонева