Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Havenletter and your day of birth

This is my e-mail to dear Clemens, who is assisting me (I am not so clever wit ICT) and to Gloria, to inform what I did and have for Heavenletters coming up, this time for sharing too.
Dit is mijn email aan lieve Clemens, die mij bij staat (ik ben niet zo'n kei in ICT) en aan Gloria, om aan te geven wat ik heb gedaan en wat ik heb voor Heavenletters die nog gaan komen, deze ook om te delen.

Hello dear ones,

Heavenletter #5707 for 10th July The Dance Floor of Your Dreams

Heavenletter 5708 for 11th July Happy New Day Celebration

I was born on the 11th of July. I was a little curious about the Heavenletter for 11th of July. I am a summer child,
born on the 11th of July.

I read this Heavenletter and translated it, with something like what will bring it from Heavenletters to the world
on (to talk in dates with regard to time) this day, I was born few years ago.
To share this with you.
So what is in it:
It was already the heading…..nice!
Celebration for every day, create new for a New Earth for all and what to do about life really and leave life unkind things and encouraging and explanations and to be an angel with light and love and messages.

I am quite pleased with this.

Thank you God and all involved for making us doing this on Earth!

Blessings and Love

Anja (Dutch Translator)

Hallo lieverds,

5707 voor de10e Juli
5708 voor de 11e Juli

Ik was een klein beetje nieuwsgierig naar de Heavenletter voor de 11e Juli als een zomerkind, geboren op de 11e Juli.

Ik heb het gelezen en ik heb het vertaald, met zoiets als wat zal het brengen van Heavenletters aan de wereld op (om in data te spreken met betrekking tot tijd) deze dag, waarop ik enkele jaren geleden ben geboren.
Om dit met jullie te delen:
Het was de titel al …..mooi!
Viering van elke dag, creëer nieuw voor een Nieuwe Aarde voor allen en wat werkelijk met leven te doen en het achterlaten van de onvriendelijke dingen en bemoedigend en uitleg en … om een engel te zijn met licht en liefde en berichten.

Ik ben hier heel blij mee.

Natuurlijk hou ik ervan om vreugde te delen, hierbij…

Dank U wel God en alle betrokkenen om ons dit te laten doen op Aarde en dank ook aan Gloria!

Zegeningen en Liefde.

Anja

Happy Birthday!

Dear Anja,

from the depth of my heart I wish you Happy Birthday! Thank you so much for all that what you are doing for Heavenletters!

The title of today's Heavenletter - Happy New Day Celebration - really fits well, just like the whole text of this amazing Heavenletter. May every day of this new year of your life be a day of joy, love, fulfillment and celebration.

Love and blessings
Clemens