Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Добро утро, слънчева светлина

Райско писмо #2463, публикувано на 23.08.07

Бог каза:

Добро утро, Слънчева светлина. Нека видя усмивка на лицето ви. Бъдете като слънчева светлина, ярка, прекрасна, грееща цял ден и огряваща всички. Отговорете на усмивката на Слънцето и ще чувствате благодат през целия ден.

Почти винаги това на което се усмихвате ви отговаря с усмивка. Ощастливете някого с една своя неочаквана усмивка.

Очакваните усмивки са чудесни, все пак неочакваните усмивки са по-чудесни.

Лошото настроение има доста сходен ефект. Бъдете навъсени и някой ще ви отвърне с навъсеност.

Включете усмивка и отскок в стъпката си. Направете живота лек. Не сте ли превърнали живота в нещо много сериозно? Вие даже мислите, че нещо може да се обърка и се ревожите за всички възможни неща, които могат да се объркат. Започнете да се наслаждавате на мисли за всички чудесни неща, които вървят добре и за всички възможни неща, които могат да вървят добре. Бъдете добре-мислещи, не объркано-мислещи.

Не стъпвайте тежко. Стъпвайте леко по Майката Земя. Подскачайте насам весело, весело.

Какъв е този товар, който носите? Трябва ли да го носите? Вие не сте обречени, възлюбени. Вие сте благословени. Това не е денят на Страшния съд. Това е Денят на Благодатното. Благодат, благодат, благодат.

Лондон Бридж не пада. Хъмпти Дъмпти не е правил голямо падане. Животът е като хлебното тесто, което бухва в онази приказка и залива скромното селце. Да, животът е бухващо тесто. Хлебното тесто се надига, а вие се надигате към Рая.

Искали ли сте да сте някъде другаде, освен на Земята? Ако някакси сте искали, тогава вие ще трябва да се блъскате, блъскате, блъскате. Направете сътпките си тежки, ако трябва. Ако трябва, дори и така, наслаждавайте се на мястото, където сте сега. И защо не? Защо не, възлюбени? Защо да не се наслаждавате сега? Започнете да се наслаждавате и стъпките ви ще бъдат по-леки.

Вселената избухва от любов. Насърчете всичката тази любов да дойде при вас. Насърчете я да отиде и при всички останали. По скоро насърчавайте, от колкото да обезсърчавате. Гледайте откъм светлата страна и това е, което ще видите. Поставете за разглеждане тъмната страна и вие я задвижвате. Превърнете мрака в светлина. Бъдете вълшебник на любовта.

Животът не е робски труд, така че не бъдете роби. Раздвижете се. Преминете напред.

Дори и едно оплакване не трява да премине през устните ви повече. Оплкванията пораждат оплаквания. Бъдете признателни вместо това. Признанието поражда признание. Нека небето е вашият чадър, а вие – слънцето.

Вие сте като слънцето в своя живот. За своите деца вие сте слънцето. Уверете се, че сте слънцето, а не облаците. Където и да се появите, уверете се, че греете щастие и абсолютно никаква печал. Светът се нуждае от повече слънчева светлина от вас. Вие се нуждаете от повече слънчева светлина от себе си.

Бъдете ярката светлина, която сте. Ако можете да бъдете всичко, което пожелаете, пожелайте да бъдете ярка светлина. Осветете света, където и да ходите. В мрачните ъгли светлината ви е най-необходима. Не мислете, че вие самите трябва да сте мрачни, дори и в най-мрачните кътчета. Не, възлюбени, вие трябва да сте светли. Огрявайте със светлината си дори и мрачните мазета.

Където има отчаяние, внесете ярка светлина. Където има болест, внесете ярка светлина. Вие ще превърнете отчаянието в надежда. Вие ще превърнете отчаянието в нещо по-велико от надежда. Вие ще превърнете отчаянието в щастие. когато огреете с ярка светлина болестта, вие ще внесете повече от надежда за възстановяване. Вие ще внесете самото здраве. Бъдете здравно-мислещи.

Вие сте композиторът на света. Изберете песента, която ще пеете. Ако можете да пеете шансон, тогава вие можете да пеете всяка песен, която пожелаете. Която и песен да пеете, светът вибрира в отговор. Пейте песен на радостта и светът няма друг избор, освен да бъде радостен. Направете от света това, което искате. Избутайте света в движение днес.

Какво ще кажете за една усмивка?

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007
Превод: Ваня Тонева