Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

CENNET#2555 İsa Örneği

CENNET#2555 İsa Örneği 23 Kasım 2007

Lütfen şunu anlayın: “Bencil olmamak” kendinizi gözden çıkarmanız anlamına gelmez. Herkesin sizden önce gelmesi gerektiğini ifade etmez. Listenizin en dibinde kendinizin yer alması gerektiği anlamına gelmez. Tüm o diğer Aziz Varlıklar gibi, İsa da Bana hizmet ederken huzurundan ve mutluluğundan vazgeçmemişti. Kendi ihtiyaçlarını bir kenara itmemişti. Kendisini silmemişti. Geceleri uyumus, yemeğini yemişti. Dinlenmişti. Kendisini aşırı yormamıştı o. Asla atanmış olduğunu düşünmemiş, sadece kendi bilinç haliyle hareket etmişti. Hayatından mutluluk duymuştu. Karşılaştığı insanlardan mutluluk duymuştu. Kendi hizmetinden mutluluk duymuştu. Hizmet etmişti; fakat bunu ne kendisine ne de bir başkasına herhangi bir şeyi ispatlamak için yapmamıştı, sadelik içinde ve sadece hizmet etmişti. Yüksek bir mertebeden yola çıkmıştı o. Kendisi dahil hiçbir varlığa tepeden bakmamıştı. Hiç kimseyi aşağı görmemişti; bu nedenle de hiçkimseyi feda edecek bir konumda olmadığının farkındaydı. Kendisini insanlar için elzem olarak görmemişti. Benim için ne yapması gerektiğini biliyordu ve sadece bunu yaptı; zira ancak Bana hizmet etmemek onun için dayanılamayacak denli külfetli bir fedakarlıktı.

Hizmet ediyor olmanız fedakarlıkta bulunmanız gerektiği anlamını taşımaz. Fedakarlığın iyi bir şey olduğu fikrinden kurtulun. Bir gün, hiçbir fedakarlık düşüncesine kapılmaksızın sahip olduğunuz herşeyi verebilecek bir bilinç seviyesine erişeceksiniz. Tüm bunlar vermeniz için sizin olduğundan dolayı, vericilik sizin için çok tabii olduğundan dolayı bahşedeceksiniz. Yapmak istediğiniz şey bu olduğu için bahşedeceksiniz, ama iyi hissetmek için değil, ama şan-şeref için değil sadece bu size uygun geldiği için.

Aziz çocuklarım, bilinçsel vasıtalarınızın ötesinde bir vericilik gösterdiğinizde pişmanlık duymaya ve içerlemeye başlarsınız. Pişmanlık ve içerlemenize hedef kılarak kimseye iyilik yapmış olmazsınız.

İsa fedakarlık yapmamıştı. Herşeyini vermişti o, lakin aptalca bir şey yapmamıştı. Nasıl olması, ne yapması ya da nasıl hissetmesi gerektiğini kendisine telkin etmemişti. Eylemleri ve düşünceleri arasında hiçbir farklılaşma yoktu. Verici olmak için ne kendisini eğitime tabi tutmuş ne de bunu yapmayı bir borç olarak algılamıştı. O sadece vermek üzere kendisinin olan şeyleri bahşetmişti. Ölümlü gözler ise onun çok fazla şey verdiğini görmüştü. İsa bunu bilmiyordu. Vermesi gereken şeyleri bahşetmişti o. Bir sonraki adımı takip etmişti.

İsa serbest bırakma konusunda başarılıydı. Onun bakış açısına göre sahip olduğu ya da ihtiyaç duyduğu hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla bahşetti o ve Bana dünya üzerinde hizmet etti. Bana inayetle hizmet etti ve insanlığa da aynı hizmeti sunmuş oldu. Feda etmek üzerine bir eylemde bulunmak çok çarpıcı olabilirdi, fakat bunun hoş olduğunu düşünür müydünüz?

İsa dünyanın kendisinden istediği her şeyi yapmadı. İnsanlara sorgulamaksızın itaat etmedi. Hizmet etti, fakat boyun eğmedi, köleleşmedi. Tevazu içindeydi ama böyle olmak için gayret sarfetmedi. Bir başkasının ayaklarını o kişiyi kendisine eşit görerek yıkadı. Bu onun için bir gösteriş meselesi değildi. Mütevazi olmaya karar vermedi. Hiçbir şey olmaya karar vermedi. Dünya üzerinde yürüdü ve yapması gerekenleri yaptı.

Onun, fiziksel yaşamını feda etmiş olduğunu söyleyebilirsiniz. Fakat o daha farklı bir gözle bakıyordu. Bunu, ne başkalarının ondan alacağı ne kendisinin bahşedeceği kendine ait bir yaşam olarak görmüyordu o. Dünyevi varlığını tamamen Bana ait olarak görüyordu, vermek için de Benim olan, almak için de Benim olan. Hayatını bedeninden ibaret olarak görmüyordu. Bedenin ne için olduğunu biliyordu. Ebedi Yaşamı tanımak için ölmek zorunda değildi. İsa kim olduğunu ve varoluşunun asla ondan alınamayacağını biliyordu. Onu seviyorsunuz çünkü kendisini kurban etmedi o. Özgürce bahşetti, sizi bir şeylere mecbur etmedi ve bu nedenledir ki hala yüreğiniz ona minnet duyuyor.

Çeviren: Engin Zeyno Vural

Hatırlatma: Sevgili okurlarımız, Cennetmektuplar’ını (HeavenletttersTM) paylaşırken lütfen kaynak site olan www.heavenletters.org adresini belirtiniz. Üyelik başvurusu sitede yer alan http://www.heavenletters.org/maillist/index.php linki üzerinden gerçekleştirilmektedir.