Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

CENNET#2515 Karanlık ormanlardan aydınlığa

CENNET#2515 Karanlık ormanlardan aydınlığa 14 Ekim 2007

Kafanızın karışmış olmasının nahoş olduğunu mu düşünüyorsunuz? Size, bunun iyi bir şey olduğunu söylemek isterim. Küçümsenecek bir şey değildir o. İyidir çünkü size uyanış halinde olduğunuzu gösterir. Kafa karışıklığı yaşamadığınız zaman tedirgin olun. Eğer bu durumun zıttı emin olmaksa, zihinsel karışıklığı elbetteki emin olmaya yeğleyin. Emin olma hali ciddi ve vakurdur. Zihinsel karmaşa ise yumuşak başlıdır, uysaldır. Zihinsel bir karışıklık yeni düşünce biçimlerine açık olmaktır.

Kafanızın karışması gelişmenin yan-ürünüdür. Kendinizi böyle hissettiğiniz zaman bir şeyler olmaktadır.

Emin olunacak tek şey Benim sevgimdir, size olan sevgimdir. Sizin emin olma hissiniz ekseriya yumuşak kumların üzerinde eğreti durmaktadır. Emin olmamanın da makbul olduğu fikrini hayatınıza sokun. O vakit bir şeyler hakkında herşeyi biliyormuş gibi yapmazsınız.
Yavru bir kuşun gagasını açtığı gibi yaklaşın hayata. Hayatın size sunduğu şeyleri kabul etmek ve özümsemek için hazır olun. Emin olma hali kapıları kapatır. Gaganızı açık tutun. Yeni düşünce yollarını buyur edin. Her gün yeniden başlayın.

Kesinlik hissinin, bu emin olma halinin nasıl bir dar-kafalılık olduğunu görüyor musunuz?

Emin olma halini güvençle karıştırmayın. Netlik kazanacağınıza yönelik güven duyabilirsiniz. Hayatı ve ona nasıl hitap edeceğinizi öğrenmekte olduğunuza yönelik güven duyabilirsiniz. Bugün, düne nazaran daha çok şey bildiğinize dair güven duyabilirsiniz. Güvençe güven duyabilirsiniz. Size yol gösteren emin olmama halinize güven duyabilirsiniz.

Yılbaşlarında eskileri bırakıp yenileri sahiplenmeniz gerekir. Her bir akşamı, Yeni Yıl günü olarak farzedin, eskileri bırakın ve yenilere, yeniliklere açık olun. Yeniye teşrifatçılık edin. Farkındalığa teşrifatçılık edin.

Herşeyi anladığınızdan bu kadar da emin olduğunuz vakit, çıkış yollarını tıkamış olursunuz. Daha az emin olun ve gelişime yer açın. Gelişim yeniliktir aziz çocuklarım. Herkes gelişmekten hoşlanır. Muazzam bir gelişme kaydetmiştiniz, kati oluğunuz için değil kafanızın karışmasına müsaade ettiğiniz için. Kafa karışıklığını, gelecek başka şeyleri müjdeleyen bir ışık olarak farzedin. Zihinsel karışıklık muazzam bir harekete imkan sağlar. Uçuş halindeki bir jet gibidir o. Katiyetle emin olma hali ise yerdeki, hatta hangardaki jet gibidir.

Kafa karışıklığına hoşgeldin deyin. Onu keyifle kabul edin. Onu bir işaret levhası olarak farzedin. Onu, zaten olduğu gibi, harikulade bir işaret olarak düşünün. Bu kafa karışıklığını kucaklayın. Elbetteki netliğe, berraklığa da hoş geldin deyin. Zihinsel karmaşayı hoşça buyur ettikçe netliğe de daha sık hoşgeldin deme şansına sahip olursunuz. Zihinsel karmaşa hali sizi yıldırıp caydırmak için değildir. Size açılım kazandırmak içindir. Bu karmaşa hali size değişime açık olduğunuzu gösterir, dolayısıyla düşüncelerinizi değiştirin; zira buna mecbursunuz.

Bugün yeni bir gün müdür değil midir? Ben yeni olduğunu söylüyorum. Bunun, düşüncelerinizdeki değişimi hoşça buyur ettiğiniz bir gün olduğunu söylüyorum. Geçmişin çekip gitmesine müsaade ederek onu değiştirmenizi selamlayın. Değişimi kucaklayarak onu selamlıyorsunuz. Değişimi sımsıkı kucaklayın. Değişmeniz murad ediliyor aziz çocuklarım. Değişmez yanlarınız da vardır elbet, ilahiliğinizdir bu. Aynı zamanda değişime karşı da yumuşak başlı olun. Bakış açınızı değiştirin. Sıkça değiştirin onu. Düşüncelerinizi sabitleyip sürekli karar veriyor olmanız gerekmez. Açık fikirli olmanız, hür düşünceli olmanız murad edilir. Düşüncelerinizi ve bakış açınızı tekrar tekrar değiştirebilmeniz murad edilir.

Bana yönelik düşüncelerinizde ise yerleşik olun, onları kendinize mesken tutun. Huzur duyun, rahat edin. Rahatlığı kabul edin. Size güvendiğimi ve herhangi bir zihinsel karışıklığa ya da ikileme sahip olmadığımı, çünkü sevgi konusunda emin olduğumu kabul edin. Sevgiden yana eminim Ben; zira onun kaynağıyım, siz de bu sevgiyi, bu coşkun sevgiyi, sizin vasıtanızla ifade olan sevgiyi yayan ve çoğaltansınız. Sevgimden yana gösterdiğiniz kabulü takdir ediyor ve alkışlıyorum; bu kabulün beraberinde Sevgimi, diğerlerinin de görmeleri ve üzerinde yürümeleri için altından bir halı gibi dünyanın ayaklarına sermiş oluyorsunuz. Kafanız karışabildiği halde karanlık ormanlardan aydınlığa çıkmaya muktedir olduğunuz için şükürler olsun size.

Çeviren: Engin Zeyno Vural :wub: