Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

Бъдете репортер на добри новини

Райско писмо #2574, публикувано на 12 Декември 07 г

Бог каза:

Стига негативност. Не ви е нужна! И няма нужда да я разгласявате. Приключете с нея. Каква е ползата от споделянето на лоши новини? Какво печелите? Може би някакво успокоение. Какво давате? Болка и бепокойство на някого другиго, който също се нуждае от успокоение. И така вие предавате нуждата от успокоение.

Няма ли вече достатъчно негативност в света? Къде е възприетата потребсност да я предавате нататък? Това не е отрицание. Никой не отрича нищо. Оставете други да въвличат други в паяжината на негативността, ако трябва. Но не вие. Не вие. Оставете другите да клюкарстват за лошите новини в света, но не вие. Това трябва да свърши.

Моля ви повече да не разпространявате негативност.

Отдавна препоръчах да стоите настрана от вестници и новини по телевизията. Те са натоварени с негативност. Това е, което продава вестници. Рекламите по телевизията са изпълнени с предупреждения за опасности. И вие сте дръпнати в капана. Страхувате се от болест, престъпление, война и така продължавате да се фокусирате върху тях. Излезте от канавката, възлюбени, или от болницата, или от военната зона.

Ако работодателят ви ви дразни, трябва ли да разказвате на приятелите си за това в големи подробности?

Ако имате учител, който не би трябвало да е учител, трябва ли продължително да говорите за учителя? Защо да карате приятелите си да ви изказват съчувствие? Може би да изненадате учителя с добра дума от своя страна. Може да не промени нищо за учителя, или може да промени. При всички случаи, ще промини вашата психика.

Ако денят ви е минал зле, трябва ли всички да знаят?

Ако се чувствате ядосани, трябва ли да го показвате или да го споменавате или да казвате защо?

Колко пъти разказвате за нещастия от своето минало и подобни? Изразете мъката си веднъж и спрете до там. Не я поддържайте жива. Не я повтаряйте, и не я споменавайте дори и само още веднъж. Бъдете като Феникса и се издигнете над пепелта.

Когато казвам да излезете от миналото, какво мислите, че имам предвид? Поклащате глава и казвате „Да, така е. Нека оставим всичко минало.” И след това се хвърляте на някоя злощастна новина и наливате масло в огъня на мъката от миналото. Възлюбени, миналото е дори преди минута.

Помненте, че сте тук, за да повишите вибрацията на света. Повишете я високо. Излезте от канавката от нещастни мисли. Не рекламирайте злочестината. За вас не е необходимо да докладвате и да повтаряте лоши новини. Има достатъчно други, които да правят това вместо вас. Те може да мислят, че трябва да го правят, но вие, вие знаете, че не трябва.

Не ви казвам да бъдете някаква Полиана. Казвам ви да не говорите, когато нямате нищо добро за казване. Сменете страната на корта, на който сте. Мисията ви не е да предавате болезнени новини и да се уверявате, че всички ги знаят. Това намирисва малко на клюкарстване.

Бъдете репортер на добри новини. Разказвайте за чудеса. Разказвайте за изобилната доброта на хората по Земята. Разказвайте за връзките, които създават хората. Разказвайте за герои. Разказвайте за доброта. Разказвайте хубави истории, възлюбени. Разказвате за приятелство. Разказвайте за необяснима доброта. Разкажете за непознатия, който ви се е усмихнал, а не за онзи, който ви е зяпал. Разкажете за мечтите си. Покажете една дъга. Разширете хоризонтите на хората, с които говорите. Разширете собствените си хоризонти.

Heavenletters™
Copyright@ 1999-2007
Превод: Ваня Тонева