Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

نامه ای از آسمان #3240 - کودک چگونه رشد می کند

خدا گفت:

جوانی و سن و سال آنقدر که شما فکر می کنید مهم نیستند. بعضی جوانان عاقل هستند، و برخی افراد سالخورده فاقد قوه تعقل. هیچ کدام از اینها آن گونه که شما فکر می کنید مهم نیستند.

مسایل دنیوی فقط مسایل دنیوی هستند. آنها دیگر مفید و سودمند نیستند.

کسی در مورد موضوعی بیشتر از شما می داند. کس دیگری کمتر از شما می داند. شبیه این است که: همه در موقعیت یکسانی قرار دارند.

اغلب زندگی تا ن را مورد آزمایش و امتحان قرار می دهید. گاه این آزمایش بی نتیجه است. به نظر شما این یک امتحان بی نتیجه است. به نظر من ممکن است به کل چیز دیگری باشد، شاید هم مرتبط. مطمئن باشید که من نگاه متفاوتی دارم. اما معنی آن این نیست که برای شما غیر قابل درک است. عزیزان، مفهوم آن این است که شما درچرخه یادگیری هستید. همیشه آگاه نیستید از اینکه چه می آموزید. شاید فکر کنید به کل چیز دیگری می آموزید. ممکن است فکر کنید که آموخته اید از مسیری که قبلا آن را طی کرده اید دوباره عبور نکنید، در حالی که شاید، در حال آموختن این موضوع باشید که، دوباره همان مسیر را انتخاب کنید اما با بصیرت و نیرویی نو.

ممکن است جزییات را ببینید اما کلیت را نبینید. به هر حال مهم نیست، مجبور نیستید همه آنچه را که قابل رویت است ببینید. هما ن طور که می بینید برایتان خوب است. باید با چشم خودتان ببینید. نمی توانید از چشم دیگران نگاه کنید تا زمانی که چشمتان به نور ناآشنا عادت کند.

بزودی از دیدگاه برتری خواهید دید و بزودی همانند من خواهید دید. این تغییرات ناگهانی نخواهد بود. بلکه یک تحول تدریجی خواهد بود. این گونه نیست که یک روز بگوید: وای، من به شیوه ای کاملا جدید می بینم. وای، من همانند خدا می بینم. وای!

بیشتر شبیه آن است که کودکی رشد می کند، کفشهایش کوچکتر از اندازه پایش می شود و شما کفشهای تازه ای برای او تهیه می کنید. احتمالا کودک متوجه این موضوع نمی شود که کفشهایش کوچک می شود. شما قبل از اینکه او بداند دیگر کفشهایش اندازه پایش نیست کفشهای جدید به او می دهید.

عزیزان، محتملا تغییرات در قوه ادراکتان چشمگیر نخواهد بود. حتی ممکن است قابل توجه هم نباشند. اتفاقات ناگهانی و ماجراهای پر هیجان در روی صحنه تئاتر و کتابها اتفاق می افتد. شما به اندازه کافی از این اتفاقات در زندگیتان داشته اید.

صرف نظر از اینکه زندگی پر هیجانی داشته اید یا نه، هیچ راهی وجود ندارد که شما بتوانید در وضعیت ثابتی بمانید. چه به این موضوع توجه کرده باشید، چه نکرده باشید شما در حال رشد و پیش رفت هستید و به چپ و راست تغییر مسیر می دهید.

گاه از پیش رفت شما بهت زده می شوم. نه اینکه واقعا بهت زده شوم، عزیزان. از این کلمات استفاده می کنم برای تاکید اینکه شما پیش رفت می کنید و اینکه من چقدر خوشحال می شوم از دیدن این همه پیش رفت شما، چیزی که هیچ وقت باعث شگفتی من نمی شود.

آیا باور خواهید کرد اگر بگویم که شما رویای تحقق یافته من هستید؟

شما، کسی که این را می خوانید، شما باعث تحقق رویای من شده اید. و شما، کسی که این را نمی خوانید، حتی شما هم باعث تحقق رویای من شده اید.

البته درک می کنید که در روی زمین همیشه در حال تغییر و تحول هستید. همیشه در حال ارتقا و بالا رفتن هستید. همیشه در این روند رو به بالا هستید. همیشه در حال پیش رفت هستید.

هر چقدر که امروز خوب و فوق العاده بوده اید، فردا حتما خیلی بیشتر از آن خواهید بود.

می دانم که بخشی از وجود شما می خواهد کاملا رشد یافته باشد. می خواهید در مقصد باشید. اما با این حال شما در روندی صعودی قرار دارید. اگر مانند یک کش پلاستیکی هستید، پس هنوز فضا برای کشش بیشتر وجود دارد. عزیزان، این اصلا چیز بدی نیست اگر که کفش بزرگی به پا دارید. آیا این چیز خوبی نیست که فضا برای رشد دارید و رشد می کنید، رشد می کنید و رشد می کنید؟

مترجم: الدوز کریمی

پیوند به نسخه انگلیسی:
http://www.heavenletters.org/the-way-a-child-grows-out-of-his-shoes.html