Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

نامه ای از آسمان #3222 - خوشحال بودن

خداوند گفت:

نبایستی فکر کنید خوشحال بودن کار شاقی است. با این حال گاه به نظر می آید شما وظیفه دارید خوشحال باشید. گاهی به نظر می آید خوشحالی چیزی است که باید برای بدست آوردن آن تلاش کنید و به زور آن را کسب کنید.

رمز کاردر این است که خوشحالی را ارزیابی نکنید، آنرا درجه بندی نکنید. شاید بتوانید به آنچنان جایگاهی برسید که خوشحالی تان را اندازه نگیرید، جایگاهی که در مورد مفاهیمی مانند خوشحال تر بودن، کمتر خوشحال بودن یا کمتر ناراحت بودن فکر نکنید. رمز کار در این است، کمک کنید و به این که هر لحظه چه احساسی دارید نیاندیشید.

بعضی روزها هوا سرد است و بعضی روزها هوا گرم، با این حال شما جاودانه هستید. نه گرما و نه سرما هیچ کدام مقیاس اندازه گیری شما نیست.

بعضی راهها سنگلاخی است و بعضی راهها هموار. گاه اینجا هستید و گاه در جایی دیگر. توجه کنید که ستون فقرات شما همیشه صاف و مستقیم است، صرف نظر از اینکه کجا هستید.

وقتی در گودالی می افتید از آن بیرون می آیید. وقتی گرفتار حالتی روحی-روانی می شوید از آن بیرون بیایید. آیا خوشحالی و ناراحتی چیزی جز همین حالتهای روحی-روانی هستند؟ بدون توجه به آب و هوا یا موقعیت مکانی، صرف نظر از اینکه در چه حالی هستید بارقه ای از شادمانی ناب درونتان را فرا گرفته است.

شما هر روز دمای بدنتان را اندازه گیری نمی کنید. هر روز به این فکر نمی کنید که آیا تب دارید یا نه؟

با این حال چندین بار از خود می پرسید آیا امروز خوشحال هستم ؟ آیا امروز زندگی به نظرم خوشحال کننده است؟

وقتی زندگیتان خوشحال کننده نیست، ناراحت می شوید. و زمانی که زندگی باب طبع تان بود به خودتان می گوید، من خوشحال هستم. چه می شد اگر می توانستید خوشحال باشید حتی زمانی که زندگی بر وفق مرادتان نیست؟

شما مانند آفتاب پرست نیستید که بایستی همرنگ محیط اطراف خود شود.

عزیزان، شما فرزند خداوند هستید. برای شما شرایطی برتر از آنچه که بر روی زمین حاکم است وجود دارد. در این فضای برتر نیازی به گرما و سرما ندارید.

بگذارید خوشحالی بی قید و شرط باشد. مشکل پسند نباشید. زندگی شما بر پایه تغییرات آب و هوا بنا نیست. مسیر وزش باد پیش بینی نشده است. سمت وزش باد نشانگر مسیر شما نیست. شاید موهایتان در باد تکانی بخورد اما نه شما، عزیزان، شما نباید.

شرایط خاص و معینی برای خوشحال بودن وجود ندارد. اگر نمی توانید بپذیرید که در همه حال می توان خوشحال بود پس دست کم، هر چقدر می توانید خوشحال باشید. خوشحالی سهم شماست. حتی اگر زیر باران خیس و گلی شده باشید، می توانید خوشحال باشید.

خوشحال امری نسبی است. حال بدون توجه به دنیای اطرافتان، دمای هوا و اتفاقاتی که رخ می دهد و بدون توجه به دنیای درونتان، دمای بدنتان و ماجراهای زندگیتان، خوشحالی را که من به شما ارزانی می دارم بپذیرید.

با آغوش باز خوشحالی را بپذیرید. به جای اینکه بگوید "چی، همه اش همین؟ من بیشتر می خواهم" بگوید، خدایا سپاسگزارم.

اگر برای خرید ریس به مغازه شیرینی فروشی می روید و آنها فقط نوقا داشتند، آن را بپذیرد و بگوید خدایا سپاسگزارم.

روز بعد شاید همه نوع شیرینی آنجا پیدا کنید. باز هم بگوید، خدایا سپاسگزارم، خدایا صمیمانه سپاسگزارم.

روز بعد اگر هیچ شیرینی آنجا نبود هنوزمی توانید خوشحال باشید، چرا که می دانید یک شیرینی فروشی آنجا هست و آنها دوباره شیرینی برای فروش خواهند داشت.

به همیت ترتیب باید بیاموزید و خواهید آموخت که خوشحالی شما به هیچ وجه وابسته به موجودی شیرینی فروشی نیست.

مترجم: الدوز کریمی

پیوند به نسخه انگلیسی:
http://www.heavenletters.org/your-happiness.html