Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

نامه ای از آسمان #3221 - خوش قلب باشید

خداوند گفت:

گاه دشوار است که هم به خواسته خودتان و هم به خواسته دیگران احترام بگذارید. دوست دارید پاسخ مثبت به درخواست دیگران بدهید اما به مرور زمان، ممکن است پشیمان شوید چرا که حس می کنید با این کار به خواسته های خودتان پاسخ منفی می دهید.
چگونه تشخیص می دهید چه موقع باید خواسته خود را مقدم بدانید، و چه موقع خواسته دیگران را؟ تلاش شما برای درک این موضوع است که چه موقع باید به فرد دیگری کمک کنید و چه موقع از انجام این کار خودداری کنید.

صادقانه بگویم، شما به اندازه کافی مورد احترام دیگران نبوده اید. به هیچ وجه احترام زیادی از دیگران ندیده اید.

شما مشتاق از خود گذشتگی هستید و نمی خواهید مورد سواستفاده کسی واقع شوید. ممکن است پشیمان باشید از اینکه کس دیگری را مجبور به انجام کاری کرده اید، و بسیار افسوس بخورید از اینکه چرا به دیگران کمک نکرده اید. به هر سمت که رو کنید خود را در بند خواهد دید. شما صمیمانه می خواهید کمک کنید و اغلب اوقات خود را نکوهش می کنید، چه به کسی کمک کرده باشید، چه نکرده باشید. نمی دانید چه بکنید.

شما واقعا نمی خواهید سنگدل باشید و نمی خواهید بیش از اندازه دل رحم باشید تا جایی که در نهایت احساس پشیمانی بکنید. نمی خواهید نفرت انگیز باشید، نمی خواهید بد بین باشید و نمی خواهید احمق باشید.

عزیزان، به شما می گویم مهم این است که دلشکسته و مغموم نباشید. با این حال شما نمی دانید چگونه روحیه تان را حفظ کنید وقتی کسی شما را ناراحت می کند. عزیزان، این چیزی است که باید واقعا یاد بگیرید. مهارتی که عدم وابستگی نام دارد. به اینکه دیگران چه کاری انجام می دهند یا نمی دهند اهمیت ندهید. عکس العمل های آنها ارتباط چندانی به شما یا هیچ کس دیگر ندارد.

به دنبال راهی باشید تا در این مورد حتی فکر هم نکنید. به این امید نباشید که در این کار سودی برای شما نهفته است. وقتی مقداری پول سرمایه گذاری می کنید به امید دریافت سود هستید با علم به اینکه سرمایه گذاری ها همیشه سودده نیستند. بهترین کاری که می توانید انجام دهید چیست زمانی که می بینید سرمایه گذاری های مالی یا احساسی تان سودمند نیستند، یا اینکه کم بهره هستند؟ چرا در پاسخ بی تفاوت شانه هایتان را بالا بیاندازید، پاسخ این است، آن موضوع را فراموش کنید و به راهتان ادامه دهید. معیارها و انتخاب های شما نبایستی وابسته به معیارهای دیگران باشد.

با نگاه به گذشته مرتکب اشتباه نشوید. اگر بایدها و نبایدهای دیروز را امروز نیز به کار بگیرید افکار و زندگیتان کهنه و قدیمی خواهد شد. هرگز اهمیت ندهید به اینکه دیگران چه کاری کردند یا نکردند. هرگز اهمیت ندهید به اینکه آیا کسی از شما تشکر کرد یا نکرد. هرگز روحیه تان را با گفته ها و نا گفته های دیگران تقویت نکنید. فقط به کاری که انجام می دهید و به چیزی که برایتان ارزش دارد اهمیت بدهید.

می خواهید نیکوکار و بخشنده باشید، می خواهید به هموطنان تان کمک کنید، اما با گذشت زمان گاهی احساس می کنید که بیگاری کرده اید. شاید هیچ کس از شما تشکر نکند یا حتی به حضور شما توجهی نشود. و این شما را دلشکسته می کند.

عزیزان، چاره کار دراین است، سختگیر نباشید. رها کنید این عقیده را که همه باید از شما تشکر کنند یا به شما توجه کنند. خودتان را ناراحت نکنید اگر رفتار کسی مطابق میل شما نیست.

اگر با همان دقت معمولی که در ریاضیات از خود نشان می دهید به ارزیابی واکنشها و عدم واکنشهای دیگران بنشینید در نهایت غمگین و ناراضی خواهید شد. و اگر همچنان به شمردن و جمع و تفریق واکنشهای دیگران ادامه دهید تبدیل به موجودی ناخوشایند خواهید شد و قلب شما شکننده تر خواهد شد، عزیزان. آنچنان محتاط و تنگ نظر خواهید شد که قادر نخواهید بود از قلبتان ببخشید.

هرگز اهمیت ندهید چه کسی دیروز به شما بی اعتنایی کرد. امروز، شما به خودتان بی اعتنا نباشید. امروز سخاوتمندانه از قلبتان ببخشید. آیا شادی به جز در قلبتان در جای دیگری لانه کرده است؟

عزیزان، چه زمانی حس می کنید پیروزید؟ چه چیزی از دست می دهید وقتی کسی برای خوبی هایتان ارزش قایل نیست؟ خوش قلب باشید. آن را از دست ندهید. در هر حال و زمانی خوش قلبیتان را از دست ندهید. به من، زندگی و خودتان خدمت کنید.

مترجم: الدوز کریمی

پیوند به نسخه انگلیسی:
http://www.heavenletters.org/keep-your-good-heartedness.html