Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

نامه ای از آسمان #3220 - بگذاریم دیگران همانی باشند که هستند

خداوند گفت:

دیگران را دوست بدارید و به خود متکی باشید. سکان زندگی در دستان شماست. می توانید آنرا به هر طرف که دوست دارید بچرخانید.

نرنجید از روح هایی که پا به پای شما حرکت نمی کنند، یا کسانی که پیشاپیش شما در حرکت هستند. عزیزان، از هیچکس نرنجید چرا که تک تک آدمها، روح هایی هستند در تلاش برای پیش رفت بر روی زمین، همان گونه که شما در تلاش هستید.

هیچکس قصد آزار و اذیت شما را ندارد، و شما هم قصد آزار کسی را ندارید. بپذیریم... همه ساکنان زمین را با تمام عیوب و کاستی هایشان بپذیریم. هیچکس وظیفه ای بر عهده شما ننهاده تا افراد خانواده، دوستان و افراد غریبه را بنا به خواسته ها و سلایق تان تغییر دهید.

مسلما راه کسی را در خیابان سد نمی کنید تا او را بنشانید، موهایش را کوتاه کنید، آرایش اش را پاک کنید و بعد به سلیقه خودتان او را آرایش کنید. اما در مورد عادات زندگی کردن، هر آن ممکن است گریبان دیگری را بگیرید و سعی کنید از او شخصیتی جدید بسازید. درست است که شما فقط می خواهید افراد و زندگیشان را بهبود ببخشید. عزیزان، نیکوست خودتان را اصلاح کنید. عزیزان، بهتر این است که خودتان و مهارت خویشتن داریتان را بهبود ببخشید.

مسلما شما اموال کسی را نمی دزدید، اما زندگی دیگران را به غارت می برید و آن را طبق علایق خود از نو می سازید. اما عزیزان، بایستی کمالاتتان را برای خود نگه دارید. خود دار باشید.

شما فقط سعی می کنید کمک کنید، اما در عین حال سعی می کنید زندگی و دیگران را با چیزهایی که مورد پسند شماست همساز کنید. عزیزان، پایان این بازی چیزی جز شکست نیست. شما همیشه قادر بوده اید خودتان را تغییر دهید و به اصول و معیارهایتان پایبند باشید.

در تمام عالم فقط یک نفر وجود دارد که می توانید به دلخواه خود او را اصلاح کنید. می دانید او کیست. با اینهمه، باز در آرامش باشید.

بیش از این سعی نکنید کسی را بی عیب و نقص و کامل ببینید.

افراد دیگر را بپذیرد، همان طور که یک سگ خانگی جدید را قبول می کنید.

عزیزان، همگان را همان طور که هستند بپذیرید. آنها برای روبرو شدن با شما متحمل زحمت و سختی شده اند. به هر طریق آنها وارد دایره زندگی شما شده اند. بگذارید همانی باشند که هستند. دوست شان باشید، نه کسی که در صدد تغییر دادن آنهاست.

تصور نکنید که کسی باید مراقب دیگران باشد. مراقب خودتان باشید تا مبادا تبدیل به کیمیاگر عیوب دیگران شوید. تلاش شما برای اصلاح نقایص دیگران نتیجه ی واقعی در بر ندارد. سعی نکنید نقایص دیگران را اصلاح کنید. اگر به هر ترتیب می خواهید دیگران را تغییر دهید، بهترین راه این است که آنها را همان طور که هستند دوست بدارید. از این راه دستی به آنها نشان می دهید. به آنها کمک می کنید. آیا تا به حال سعی نکرده اید به خودتان کمک کنید؟

چه چیز باعث شده قلبتان جریحه دار شود؟ کس دیگری باعث رنجش و ناراحتی شما نشده است. صرف نظر از اینکه چقدر این قضیه در نظر شما بدیهی جلوه می کند؛ رنجش و آزردگی همیشه در نتیجه اعمال خودتان است. عکس العمل تان همیشه متعلق به شماست. متعلق به کس دیگری نیست. آزرده شدن عکس العمل شماست.

شما پلیس راهنمایی سوار بر موتور سیکلت نیستید که حق دارد ماشین ها را به کناری بکشید، به آنها برگه جریمه بدهید و آنها را در دادگاه مجازات کند. عزیزان، گاهی وقتها باید نادیده گرفت. به دور دستها نگاه کنید.

در میدان زندگی مردم با هر ماشینی که دوست دارند رانندگی می کنند. آنها باید به شما اجازه رانندگی کردن بدهند و شما هم باید به آنها اجازه رانندگی بدهید. اگر رانندگی آنها را دوست ندارید برای مدتی ماشینتان را به کناری بکشید و اجازه بدهید آنها رد شوند. اگر مجبور بودید، از مسیر آنها دور شوید و یا ناراحت و آزرده شوید اگر که خود را ملزم به آزرده شدن کرده اید، با این حال بدانید که ناراحتی و آزردگی هدف زندگی شما نیست. هدف شما این نیست که با ماشین های دیگر تصادف کنید و به آنها بگوید از چه مسیری و چگونه به مقصد برسند.

مترجم: الدوز کریمی

پیوند به نسخه انگلیسی:
http://www.heavenletters.org/allowing-others-to-be.html