Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

نامه ای از آسمان #3219 - ساعت 3 شب

خداوند گفت:

اینکه نتوانید بخوابید، اتفاق وحشتناکی نیست. تمام مفهوم آن این است که بیدارهستید. خفته یا بیدار درشب، شما همانید که هستید.

خوابیدن در شب فوق العاده است، بیدار بودن هم همین طور. البته، خواب آلود بودن هم فوق العاده است. زندگی در دنیا فرصت آنچنانی به شما نمیدهد تا در طول روز بخوابید، بنابراین می خواهید درساعات معینی از شب بخوابید. به این ترتیب نیازتان به خواب برطرف می شود.

خواب تنها مسئله مهم زندگی شما نیست، علیرغم اینکه چقدر مهم است که به موقع بخوابید. افکارتان را کمی تغییر بدهید و از این بیداری لذت ببرید. از خواب هم لذت ببرید. فقط لذت ببرید.

حتی زمانی که فنجان قهوه تان سرد شده، باز هم میتوانید از آن لذت ببرید. گرم نبودن قهوه به اندازه دلخواه تان نبایستی روز شما را خراب کند. همان طور که نخوابیدن نبایستی صدمه ای به شما بزند. اینکه بایستی هشت ساعت در شب خوابید فقط یک تصور ذهنی است. البته من مخالف خواب خوب شبانه نیستم. من بر آنم که بگویم نباید به شما صدمه ای وارد شود زمانی که خواب خوبی نداشته اید.

رها کنید عقیده ای را که می گوید همه چیز باید طبق آنچه که شما دوست دارید پیش برود. رها کنید هر آنچه را که شما را در ترس و دلهره محصور میکند. شاد باشید حتی زمانی که نیمه شب یا ساعت یک یا دو بیدارهستید. محتملا زمانی که دست از تلاش بردارید به راحتی در خواب فرو میروید.

شاید نخواهید به تختخواب بروید، شاید نخواهید صبح از خواب بیدار شوید.

خواب چیزی حیرت انگیز است. با این حال، برای شاد بودن و پر انرژی بودن به آن نیازی نیست. این عقیده و تصوری قدیمی است.

شادی مستقل از همه چیز و هر کس است. برای شاد بودن هیچ چیزی لازم نیست به جز خود شما. ذهنیت تمام آنچیزی است که برای پر انرژی بودن لازم دارید. عزیزان، انرژی شما از منبعی نامحدود سر چشمه میگیرد.

می توانید در ساحل شنی یا آشپزخانه برقصید. رقصیدن وابسته به چیزی که شما آن را ممنوع کرده اید نیست. بدون توجه به زمین زیر پایتان می توانید برقصید. همه جا میتوانید برقصید. و اگر پای معیوبی دارید می توانید در ذهنتان برقصید. رقصیدن در ذهن شما شکل میگیرد.

شادی هم همینگونه است. برای شاد بودن به چیزی غیراز خود شما نیاز نیست. ناراحت بودن از افکار شما سرچشمه میگیرد. به چیزهای دیگری فکر کنید یا به افکارناراحت کنده ای که در ذهنتان جولان میدهند توجه نکنید. بهتر است افکار شادی آور در ذهن بپرورید. محتملا باید شیوه ای نو برای اندیشیدن بیاموزید. به یقین می توانید. به مرور زمان می توانید رقص ذهنتان را درک کنید و بشناسید.

نفسی عمیق بکشد و بدانید که انرژی شما بی پایان است. انرژی تان را تحلیل نبرید. نگوید: وای، دیشب خوب نخوابیدم. وای، اصلا نخوابیدم. وای، من خیلی خسته ام. وای، نمی دانم روز را چگونه خواهم گذراند. من فقط می خواهم بخوابم.

عزیزان، بیدار باشید، این تنها چیزی که در این لحظه باید انجام بدهید. چه میشد اگر میدانستید که امروز، روزی است که برنده یک میلیون دلاری قرعه کشی خواهید شد؟ گمان میکنم بیدار بیدار میشدید. اوه، بله، پر انرژی میشدید. عزیزان، با یا بدون قرعه کشی شما می توانید برنده باشید.

مترجم: الدوز کریمی

پیوند به نسخه انگلیسی:
http://www.heavenletters.org/at-3-oclock-in-the-morning.html