Please read the Guidelines that have been chosen to keep this forum soaring high!

2011 HEAVEN # 3695 Jedan Ocean Ljubavi

2011 HEAVEN # 3695 Jedan Ocean Ljubavi

Bog je rekao:
Kako ljubav sama sebe salijeće u srcima. Ljubav je uistinu one-man show, samostalni izvođač. Ljubav je od tebe i za tebe. Ljubav je od Mene i za sve Moje. Da, ljubav je monolog. U svijetu postoje nijanse ljubavi, stupnjevi ljubavi, pronađena ljubav, neotkrivena ljubav, raznolika iskazivanja i prešućivanja ljubavi, ljubav kao unutarnji dijalog. Vi ste govornik i slušatelj ljubavi. Vi ste njen primatelj i darivatelj.
Mogli bismo reći da je ljubav juha na štednjaku, a vi je miješate. Juha čini vrtloge dok je se miješa, a ipak je lonac juhe na štednjaku još uvijek onaj isti lonac juhe od prije nego što je bio promiješan. Vi ste miješači ljubavi.
Kada berete voće sa stabla jabuke, možete odabrati samo jabuke. Jedinstvo stabala jabuka rađa mnogo jabuka, nema dvije potpuno iste, a ipak su jabuke jabuke.
Kako nevina je ljubav. Ona nije komplicirana.
Ljubav je uspoređivana s magnetima koji privlače.
U Našem slučaju, jedan magnet privlači sebe samog. Sva su srca u svijetu Jedno. Sva ljubav na svijetu je Jedna.
I ja sam dovoljno ponavljao da, u svijetu koji izgleda kao da je sastavljen od toliko puno stvari, sve što postoji jest ljubav. Ništa drugo ne postoji. Bez obzira koliko u rječnicima ima definicija milijuna drugih konkretnih i apstraktnih riječi, samo ljubav postoji. Sve je ljubav, i sve što poznajete sastavljeno je od ljubavi. Život je od ljubavi. Bez ljubavi, života ne bi bilo. Život je očitovana ljubav, ili je to ljubav očitovani život? Tko može reći razliku?
Rekao sam vam mnogo puta da ste vi ljubav. Bez obzira koliko osjećate da je vaša ljubav zablaćena, vi ste ljubav na bilo koji način da je rasječete. Vi niste malo ljubavi ili jedna velika ljubav. Ljubav ste, i to je sve što jeste.
Jučer sam vam rekla da ste sve ljude koje ste u prošlosti tobože prognali iz svog srca, vi ste ih stvarno voljeli čak i dok ste ih smatrali objektima svog nesviđanja. Sve to vrijeme vi ste ih naizgled isključivali iz svog srca iz jednog ili drugog razloga ili bez drugih razloga osim da je to bila jedna od navika koje ste pokupili od svijeta. Svijet je često igrao ulogu tobožnjeg kritičara, i kako je samo taj kritičar gazio i gazio ljubav i izvlačio je iz njenog oblika! Sud svijeta udara ljubav po glavi i kaže - to nije ljubav, i tako svijet sebe proglašava ne-ljubavlju i, stoga, neljubaznim.
Ipak, ljubav ostaje čvrsta. Svijet je taj koji je mljecava želatina, a ne ljubav. Svijet je krema koja se razlijeva, a ne ljubav. Svijet je pipa koja curi i cijedi se kap po kap. Neovisno o tome, postoji ljubav i samo ljubav. Bez obzira kakva je mješavina napravljena od ljubavi, ljubav je sve što jest.
Hajdemo se vratiti ljubavi. Nemojmo od toga raditi smrt. Ljudsko biće je biće Ljubavi. Svijet sastavljen od Bića Ljubavi može samo biti svijet ljubavi. Ljubav maskirana, ljubav stisnuta tu i tamo, ljubav uključena ili isključena ovdje ili ondje, bez obzira koliko pohabana, ometana, nasjeckana ljubav je ipak ljubav i ljubav je sve što postoji.
Nemojte više sebe vidjeti kao žabu koja pokušava izaći iz malog ribnjaka. Vi ste Veliko Biće u Velikom Svijetu koji je zapravo Ocean Ljubavi. (Prevela: Daniela Knapić)